Thứ bảy, 15/5/2021, 10h58

Xây dựng trường học không rác

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM phối hợp cùng Liên minh Không rác Việt Nam (Vietnam Zero Waste Alliance - VZWA) triển khai dự án nhằm xây dựng mô hình trường học không rác. Theo đó, sẽ áp dụng giải pháp không rác trong quản lý trường học; ưu tiên việc từ chối, giảm thiểu, tái sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, sản phẩm không cần thiết hoặc không thể ủ phân hữu cơ.


Tp kết rác và phân loi rác thi ti ngun, mt hot đng nm trong khuôn kh d án

Dự án nằm trong chiến lược xây dựng mô hình không rác tại các cộng đồng, thí điểm tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM với sự hợp tác, tư vấn, hỗ trợ về kỹ thuật từ liên minh nói trên; triển khai giai đoạn đầu từ tháng 4 đến hết tháng 10-2021 tại cơ sở Nguyễn Văn Linh.

Dự án đặt mục tiêu cụ thể là ít nhất 70% trên tổng số người được khảo sát sau dự án hiểu thế nào là “Không rác”; lượng rác thải nói chung đi đến bãi chôn lấp giảm khoảng 40%; lượng rác khó phân hủy (bao gồm nhựa sử dụng một lần, sản phẩm không cần thiết, không thể ủ phân hữu cơ) giảm khoảng 30%; rác hữu cơ được xử lý để trở thành phân vi sinh, rác tái chế được thu gom đưa đến cơ sở tái chế; giảm sử dụng các sản phẩm nhựa không cần thiết, sử dụng một lần hoặc không thể làm phân hữu cơ.

Để thực hiện mục tiêu này, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và Liên minh Không rác Việt Nam đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo đó, hai bên sẽ cùng thiết kế, tư vấn, lập kế hoạch dự án; bao gồm việc xây dựng các biện pháp quản lý, giảm thiểu rác thải trong trường cùng các chiến dịch truyền thông, nâng cao nhận thức về vấn đề rác thải, áp dụng lối sống không rác và biến rác thải thành tài nguyên.

Thc Trân