Thứ bảy, 2/5/2015, 12h05

Giới thiệu cá nhân, tập thể nhận giải thưởng Vừ A Dính

Nhằm khích lệ học sinh - sinh viên người dân tộc thiểu số có thành tích học tập và lao động sáng tạo, xuất sắc, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn xét tặng giải thưởng Vừ A Dính năm 2015. Theo đó, tiêu chuẩn xét chọn như sau: Học sinh - sinh viên, các nhà khoa học trẻ người dân tộc thiểu số có thành tích học tập xuất sắc hoặc đạt các giải thưởng quốc gia trên các lĩnh vực; tập thể (không nhất thiết là người dân tộc thiểu số) đã có công trình nghiên cứu khoa học, những việc làm có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả cho đồng bào, địa phương miền núi, hải đảo trong năm 2014... Mỗi Sở GD-ĐT giới thiệu 1 cá nhân hoặc 1 tập thể để xét chọn. Danh sách các cá nhân và tập thể đề nghị xét tặng giải thưởng gửi về Vụ Công tác học sinh - sinh viên (Bộ GD-ĐT) trước ngày 10-5.
PV