1. Phòng Quảng cáo:
    • Địa chỉ: 94 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM.
    • Điện thoại: (028) 3848 4010
    • Di động: 0903 870 779 - 0902 870 779
    • Fax: (028) 3848 4660
    • Email: quangcao@giaoduc.edu.vn