LIÊN HỆ ĐẶT BÁO

  1. Phòng phát hành:
    • Địa chỉ: 300 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
    • Điện thoại: (028) 3932 5306
    • Fax: (028) 3932 2717