Thứ tư, 8/11/2017, 14h29

Lưu học sinh học bổng phải đền bù chi phí nếu không được cấp bằng

Bộ GD-ĐT vừa ban hành dự thảo lần 2 thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý công dân VN học tập ở nước ngoài.

Lưu học sinh học bổng phải đền bù chi phí nếu không được cấp bằng
Theo đó, lưu học sinh đi học bằng học bổng khi hết hạn nếu chưa hoàn thành chương trình học tập thì phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn tới cơ quan cử đi học. Trong thời gian gia hạn học tập, lưu học sinh không được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước.
Nếu làm thủ tục gia hạn thời gian học tập chậm quá 60 ngày hoặc không làm thủ tục gia hạn thì không được cấp vé máy bay về nước. Một số đối tượng đi học bằng học bổng, nếu vượt quá thời gian gia hạn mà không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp thì phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của pháp luật.
Tổng thời gian được phép gia hạn không quá 36 tháng đối với chương trình đào tạo tiến sĩ, không quá 24 tháng đối với đào tạo thạc sĩ và ĐH (đồng thời không vượt quá thời gian quy định tối đa với khóa học).   

Hà Ánh/TNO