Chủ nhật, 8/9/2013, 11h09

Ngày 30-9: Hoàn thành cấp giấy chứng nhận đối với nhà, đất đủ điều kiện

(GD TP.HCM): - Vừa qua, UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở/ngành liên quan và UBND các quận/huyện tiếp tục rà soát, phân loại các hồ sơ nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP. Theo đó, đối với loại hồ sơ đã có chủ trương cho phép xử lý thì thực hiện cấp ngay giấy chứng nhận cho người dân.
Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các quận/huyện đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở để đảm bảo tiến độ hoàn thành vào ngày 30-9 đối với các hồ sơ nhà, đất đủ điều kiện cấp.
T.D