Thứ bảy, 13/1/2018, 20h10

“Nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020”: Đặt yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu

Ngày 13-11, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018 của Chương trình “Nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020”.

Báo cáo tại Hội nghị, GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình - cho biết, trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm Chương trình (BCNCT) đã nỗ lực tổ chức triển khai CT nghiêm túc, chủ động và đúng quy định, quy chế. BCNCT, Văn phòng CT đã bám sát mục tiêu, nội dung của CT để chỉ đạo các đề tài thực hiện; theo dõi sát sao, góp ý kịp thời các đề tài, tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức nghiên cứu; triển khai phương pháp nghiên cứu, tiếp cận vấn đề cũng như những nội dung trọng yếu cần nghiên cứu thông qua các đợt kiểm tra định kỳ. BCNCT đã có sự phối hợp chặt chẽ với các vụ chức năng của Bộ KH-CN; tổ chức họp với lãnh đạo Bộ KH-CN để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cả về nội dung và kinh phí.

Năm 2018 được xác định là năm bản lề của CT, năm quyết định chất lượng, tiến độ nghiên cứu chung của CT, chắt lọc kết quả nghiên cứu của CT sẽ góp phần quan trọng hình thành Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, năm 2017, BCNCT, Văn phòng CT đã hoạt động nề nếp, có kế hoạch, sát cánh hỗ trợ các BCN đề tài hoàn thành tốt công việc trong năm.

Về nhiệm vụ năm 2018, GS.TS Phùng Hữu Phú đề nghị các chủ nhiệm, thư ký đề tài tiếp tục nhận thức sâu sắc tính chất và tầm quan trọng các đề tài trong CT này, tập trung cao độ triển khai đề tài, đặt yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu.

M.Trưng