Thứ ba, 27/8/2013, 21h08

Quản lý và sử dụng tài trợ theo đúng quy trình

Vừa qua, UBND TP.HCM đã chỉ thị toàn ngành GD-ĐT TP tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10-9-2012 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục (CSGD) thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, việc tài trợ cho các CSGD trên địa bàn TP được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và không hoàn lại bằng tiền, hiện vật từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các CSGD không xem huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục và không quy định mức tài trợ. TP khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức đầu tư xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị dạy học với sự thỏa thuận và hướng dẫn của CSGD.
Song song đó, UBND TP cũng yêu cầu các CSGD tổ chức tiếp nhận tài trợ công khai, minh bạch; quản lý và sử dụng tài trợ theo đúng quy trình; tài trợ bằng hiện vật phải có giá trị sử dụng và đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người học và CSGD; không tiếp nhận hiện vật không cần dùng, độc hại, nguy hiểm đến sức khỏe của người dạy và người học.
T.B