Thứ tư, 29/4/2015, 09h04

Trường ĐH Hoa Sen: Đề nghị họp làm rõ vấn đề phi lợi nhuận

Cho rằng UBND TP.HCM đã có nhận định thiếu chính xác và không phù hợp điều kiện thực tế của trường, Trường ĐH Hoa Sen vừa có văn bản đề nghị ủy ban xem xét và triệu tập cuộc họp để làm rõ vấn đề hoạt động phi lợi nhuận.
Sinh viên Trường ĐH Hoa Sen giờ tan học
Ông Trần Văn Tạo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ĐH Hoa Sen - ký gửi đến Thường trực Thành ủy và UBND TP.HCM kiến nghị về nội dung trong công văn của ủy ban trước đó liên quan đến việc trường tổ chức Đại hội toàn trường ngày 31-1.
Đối với kết luận của UBND TP.HCM nội dung Trường ĐH Hoa Sen không tuân thủ điều lệ của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong chấp hành các quy định của pháp luật, ông Trần Văn Tạo cho rằng ngày 30-11-2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Trường ĐH Hoa Sen là một trường ĐH tư thục (trường hoạt động theo quy chế, tổ chức… của trường ĐH tư thục). Quyết định này nhằm phân biệt rõ loại hình ĐH công lập và tư thục. Còn việc ĐH tư thục hoạt động vì lợi nhuận hay không vì lợi nhuận tùy thuộc sự lựa chọn của trường, không cần bất kỳ sự phê chuẩn nào của cấp có thẩm quyền. Căn cứ quyết định của Thủ tướng, Trường ĐH Hoa Sen từ ngày thành lập đã xác định đi theo con đường phi lợi nhuận với hơn 96% sự đồng thuận của cổ đông tại Đại hội cổ đông thành lập ngày 3-2-2007 và được ghi nhận tại quy chế tổ chức - hoạt động của nhà trường.
Ngày 10-12-2014, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ban hành điều lệ của trường ĐH, tại điều 34 có quy định: “Hồ sơ, thủ tục công nhận trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận: 1. Đối với trường ĐH tư thục thành lập mới. 2. Đối với trường ĐH tư thục chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận”. Hai đối tượng này phải tiến hành thủ tục công nhận theo đúng quy định trên. Xét về mặt thực tế, Trường ĐH Hoa Sen không thuộc loại nào trong hai loại trường này. Do đó, công văn của UBND TP.HCM lập luận rằng Trường ĐH Hoa Sen muốn chuyển đổi sang ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận phải tiến hành các thủ tục của điều lệ trường ĐH hiện hành là không phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường.
Căn cứ vào hiện trạng hoạt động của Trường ĐH Hoa Sen, nhà trường đã có hồ sơ văn bản trình Thủ tướng và Bộ GD-ĐT để đề nghị xem xét công nhận Trường ĐH Hoa Sen là trường ĐH tư thục không vì lợi nhuận. Vì xét về mặt thủ tục đã được quy định trong quyết định 70 của Thủ tướng, Trường ĐH Hoa Sen đã thực hiện đầy đủ trước khi quyết định này có hiệu lực. Việc hoạt động của nhà trường trong thời gian qua theo mô hình không vì lợi nhuận đều thực hiện đúng quy định pháp luật (Luật Giáo dục, nghị quyết và quyết định của Chính phủ, quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Hoa Sen và tất cả các văn bản pháp luật liên quan).
Ông Tạo nhấn mạnh, Đại hội toàn trường ngày 31-1 một lần nữa thể hiện ý chí của toàn thể giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý và đa số thành viên góp vốn nhất trí đi theo, đang chờ công nhận Trường ĐH Hoa Sen hoạt động không vì lợi nhuận theo đúng các quy định của điều lệ mới ban hành.
Ông Tạo khẳng định trường đã trình bày và báo cáo đầy đủ tất cả những nội dung trên với Thường trực Thành ủy và UBND TP.HCM. Ông Trần Văn Tạo đề nghị Thường trực Thành ủy và UBND TP.HCM xem xét và triệu tập cuộc họp để làm rõ vấn đề này.
Mê Tâm