Thứ ba, 18/9/2018, 20h03

14 tác phẩm xuất sắc đoạt giải Sách hay 2018

Giải Sách hay 2018 (giải thưởng do Viện Giáo dục IRED, Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh và Sáng kiến OpenEdu đồng tổ chức) vừa trao giải cho 14 tác phẩm xuất sắc nhất đoạt giải năm nay ở 7 hạng mục sách khác: Nghiên cứu, giáo dục, kinh tế, quản trị, văn học, thiếu nhi và phát hiện mới.

Trong 7 hạng mục thì hạng mục sách nghiên cứu gây nhiều chú ý hơn cả. Đó là bộ tác phẩm “Đời sống xã hội Việt Nam đương đại” đã xuất bản ba tập của nhóm nghiên cứu trẻ do PGS.TS Nguyễn Đức Lộc chủ biên.

Mỗi tập sách góp một góc nhỏ vẽ nên bức tranh của xã hội Việt Nam những tháng ngày này như: Tập 1 với những tiểu luận nghiên cứu về Tình cảnh sống của người công nhân: Thân phận, rủi ro và chiến lược sống; tập 2 với chủ đề: Những người thiểu số ở đô thị: Lựa chọn, trở thành, khác biệt và tập 3 với chủ đề: Người trẻ trong xã hội hiện đại.

P.T