BẢNG BÁO GIÁ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

(SỐ THƯỜNG KỲ RA NGÀY THỨ HAI, THỨ TƯ VÀ THỨ SÁU HÀNG TUẦN)
Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC DOANH NGHIỆP
Tạp Chí Giáo Dục TP.HCM xin trân trọng gửi đến quý cơ quan, đơn vị bảng báo giá đăng tải Thông tin tuyên truyền - Quảng cáo với các mức giá cụ thể sau:
I. BẢNG BÁO GIÁ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN:
THÔNG TIN
KHỔ IN (cm)
ĐƠN GIÁ (Đơn vị tính: đồng)
4 MÀU
2 MÀU
GHI CHÚ
Cả trang
26 x 37.5
12.000.000
8.500.000
3/4 trang
26 x 28
9.500.000
6.500.000
1/2 trang
26 x 18.5
6.500.000
4.500.000
1/4 trang
12.75 x 18.5
3.500.000
2.500.000
 
II. BẢNG BÁO GIÁ QUẢNG CÁO:
DIỆN TÍCH
KHỔ IN (cm)
ĐƠN GIÁ (Đơn vị tính: đồng)
4 MÀU
2 MÀU
GHI CHÚ
Trang bìa đặt biệt(16)
26 x 37.5
14.000.000
 
Cả trang
26 x 37.5
12.000.000
9.500.000
3/4 trang
26 x 28
9.500.000
7.125.000
1/2 trang
26 x 18.5
6.500.000
4.750.000
1/4 trang
12.75 x 18.5
3.500.000
2.500.000
1/8 trang
12.75 x 9
2.000.000
1.300.000
Chân trang (1/8)
26 x 4.25
2.000.000
1.000.000
 
Ghi chú: Thông tin trên báo giấy được đăng miễn phí trên Báo Giáo Dục Online
- Đăng ký 4 kỳ giảm 5%
- Đăng ký 8 kỳ giảm 10%
- Đăng ký 12 kỳ giảm 15%
(*) Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%).
Rất mong nhận được sự hợp tác thường xuyên của quý cơ quan, đơn vị.           
PHÒNG THÔNG TIN - KINH TẾ
Lầu 4, Tòa nhà TT Building, 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM
ĐT: (028) 3930 2919 - 3930 2818 - 3930 2369 - 3930 2986 - Fax: (028) 3930 2919
DĐ: 0903.870.779 (Ngọc An)
Email: quangcao@giaoduc.edu.vn; tranngocan_gdtp@yahoo.com