Thứ bảy, 7/12/2019, 19h50

Bàn giao chương trình đào tạo cao đẳng theo tiêu chuẩn Đức

Ông Bch Hưng Trưng - Trưng b phn - H tr Trung tâm xut sc v đào to ngh GIZ (bìa trái) và ông Nguyn Khánh Cưng - Hiu trưng Trưng CĐ Lilama 2 (bìa phi) trao b tài liu chương trình cho đi din s LĐ-TB&XH các tnh, thành

Ngày 6-12, chương trình hợp tác Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức “Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam GIZ” và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã bàn giao bộ tài liệu chương trình đào tạo cao đẳng theo tiêu chuẩn Đức cho các trường và sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành. 

Theo đó, các trường đối tác là trường trọng điểm trên cả nước, gồm: CĐ Kỹ nghệ II, CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, CĐ Công nghệ Thủ Đức, CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM; CĐ Kỹ thuật Đồng Nai; CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; CĐ Nghề Long An, CĐ Nghề Việt Đức - Hà Tĩnh, CĐ Nghề Ninh Thuận; CĐ Cơ khí Thủy lợi; CĐ Nghề Bắc Ninh…

Ông Bạch Hưng Trường (Trưởng bộ phận - Hỗ trợ Trung tâm xuất sắc về đào tạo nghề GIZ) cho biết, đây là bộ tài liệu chương trình đào tạo phối hợp 4 nghề: điện tử công nghiệp, cơ điện tử, cắt gọt kim loại - CNC và cơ khí xây dựng để các trường đối tác có thể sử dụng hoặc sử dụng có điều chỉnh. Chương trình này là một mô hình đưa khối doanh nghiệp tham gia vào việc phát triển, cung cấp và đánh giá chương trình đào tạo nghề.

Ông Ralf Hill (đại diện GIZ) đánh giá cao kết quả đào tạo sau thời gian thực hiện thí điểm tại Trường CĐ Công nghệ quốc tế Lilama 2. Tiêu chí xây dựng cho chương trình đào tạo phối hợp này dựa trên tiêu chuẩn nghề do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển và thống nhất, phù hợp với chương trình đào tạo phối hợp quốc tế Đức.

T.Anh