Thứ sáu, 26/5/2023, 10h11

Bộ Công thương chỉ đạo nóng gì tiếp cho điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp?

Sau khi phê duyệt giá tạm cho 19 dự án điện chuyển tiếp, ngày 25.5, Bộ Công thương tiếp tục chỉ đạo EVN khẩn trương thỏa thuận giá tạm thời với các chủ đầu tư các dự án đã nộp hồ sơ trước ngày 27.5 để trình Bộ Công thương phê duyệt, đồng thời với việc hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng mua bán điện.

Theo đó, để sớm đưa các nhà máy điện tái tạo chuyển tiếp đi vào vận hành trong giai đoạn đàm phán, thống nhất giá điện chính thức giữa Bộ Công thương, EVN và các chủ đầu tư, Bộ Công thương yêu cầu EVN:

Đối với các dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, hoàn tất hồ sơ pháp lý theo quy định, khẩn trương đàm phán với chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp với mức giá tạm thời và cho vận hành phát điện lên lưới điện theo chỉ đạo của Bộ Công thương tại Công văn số 3184.

Đối với các nhà máy điện chuyển tiếp đã được Bộ phê duyệt giá tạm thời, khẩn trương ký kết hợp đồng mua bán điện và rà soát các thủ tục để sớm cho vận hành phát điện lên lưới điện. Các nhà máy điện còn lại, khẩn trương thỏa thuận giá tạm thời với các chủ đầu tư trước ngày 27.5 để trình Bộ Công thương phê duyệt và tiến hành đồng thời với việc hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng mua bán điện. 

Ngoài ra, Bộ Công thương yêu cầu EVN chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp với các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến EVN như: thỏa thuận đấu nối (nếu đã hết hạn); hoàn thành thực hiện các thử nghiệm theo quy định tại Quyết định số 25 ngày 16.3.2019 của Cục Điều tiết điện lực đối với các nhà máy điện đã đăng ký thử nghiệm. Xem xét kết quả thử nghiệm của các nhà máy điện, đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và các quy định có liên quan.

Đồng thời, "khẩn trương tối đa" xem xét các hồ sơ chủ đầu tư nộp, rà soát các yêu cầu đối với chủ đầu tư về thành phần hồ sơ đàm phán giá điện, đảm bảo đơn giản hóa thủ tục nhưng chặt chẽ, hợp lý và đúng quy định.

Cập nhật đến ngày 24.5, EVN đã hoàn tất thỏa thuận giá đối với 20 dự án/một phần dự án điện tái tạo trong số 37 hồ sơ dự án nộp lên. Trong đó, 19 dự án/phần dự án đã được Bộ Công thương phê duyệt giá; 1 dự án điện gió hoàn thành đàm phá, đang hoàn thiện thủ tục để Bộ phê duyệt giá tạm; 4 dự án (các nhà máy điện gió: Số 5 - Thạnh Hải 2, 3, 4 và Cầu Đất) đang vừa đàm phán vừa tiếp tục rà soát hồ sơ để trình phê duyệt theo quy định.

Theo Nguyên Nga/TNO