Chủ nhật, 28/5/2023, 20h40

Bộ GD-ĐT lên tiếng về việc môn văn dùng trong tuyển sinh y khoa ở một số trường ĐH

Trước thông tin môn văn được dùng trong tuyển sinh y khoa ở một số trường ĐH tư thục, Bộ GD-ĐT cho rằng, các trường có hình thức, cách thức tuyển sinh không phù hợp, có đầu vào tuyển sinh quá thấp… sẽ chịu ảnh hưởng đến chính uy tín, thương hiệu, chất lượng đào tạo và về lâu dài chắc chắn thí sinh không lựa chọn vào học.


PSG.TS Nguyễn Thu Thủy (Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT)

Ngày 28-5, PSG.TS Nguyễn Thu Thủy (Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT) đã có những thông tin liên quan đến những bàn luận về môn văn trong tổ hợp tuyển sinh y khoa ở một số trường ĐH tư thục trong những ngày vừa qua.

Các phản biện xã hội là tín hiệu tích cực

Trước hết, bà Thủy khẳng định Bộ GD-ĐT thực hiện công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, có trách nhiệm xem xét, xử lý khi có những dấu hiệu, hành vi vi phạm chính sách, quy chế của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Với những vấn đề chuyên sâu về chuyên môn như tổ hợp tuyển sinh ĐH, các môn tuyển sinh đầu vào… cần lắng nghe các đơn vị đào tạo, các chuyên gia trong lĩnh vực cụ thể tương ứng.

Trong cuộc bàn luận về môn văn trong tổ hợp tuyển sinh y khoa ở một số trường ĐH tư thục, các chuyên gia, các trường đào tạo về y khoa đã lên tiếng với vấn đề chuyên môn này, đây là tín hiệu rất tích cực.

“Các phản biện từ xã hội, cộng đồng, từ báo chí, từ các chuyên gia; các trường cũng tiến hành trao đổi, giải trình với xã hội, với thí sinh, với cơ quan quản lý Nhà nước… Tất cả đều thể hiện tính tích cực, toát lên tinh thần tự chủ ĐH, đi đôi với trách nhiệm giải trình” - Bà Thủy nói.

Theo bà Thủy, Bộ GĐ-ĐT luôn lắng nghe, tiếp thu để có thể có những điều chỉnh chính sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước. Do vậy, Bộ đánh giá rất cao việc cơ quan báo chí đã truyền tải tiếng nói chuyên môn của các chuyên gia, ý kiến từ các trường đào tạo y khoa… Đây là các góc nhìn rất quan trọng đối với các cơ quan hoạch định chính sách. Bên cạnh đó, qua các ý kiến, tiếng nói của các cơ quan chuyên môn, của các chuyên gia thì gia đình, phụ huynh và thí sinh có thêm thông tin đa chiều để nghiên cứu, lựa chọn.

Ngoài ra, vai trò của Bộ Y tế cũng đặc biệt quan trọng trong vấn đề này. Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành Kế hoạch thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục ĐH giai đoạn 2020-2025) đã giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng chuẩn chương trình đào tạo của khối ngành sức khỏe.


Sinh viên khoa y của một trường ĐH trong giờ học

Thực hiện Luật Giáo dục ĐH và Quyết định số 436/QĐ-TTg, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22-6-2021 quy định về chuẩn chương trình đào tạo, về xây dựng, thẩm định và ban hành chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH. Trong đó, quy định rõ: Chuẩn chương trình đào tạo của các ngành, nhóm ngành ở từng lĩnh vực (như lĩnh vực/khối ngành sức khỏe do Bộ Y tế chủ trì xây dựng) phải bao gồm không chỉ những quy định về chuẩn đầu vào mà còn các yêu cầu khác về điều kiện bảo đảm chất lượng và chuẩn đầu ra cho từng lĩnh vực, nhóm ngành, ngành đào tạo.

Chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo phải xác định rõ những yêu cầu tối thiểu về trình độ, năng lực, kinh nghiệm phù hợp với từng trình độ, ngành và định hướng đào tạo mà người học cần đáp ứng để có thể học tập thành công và hoàn thành tốt chương trình đào tạo. Khi quy định về chuẩn đầu vào, cần quy định rõ các yêu cầu về kiến thức, năng lực… của người học, trong đó có thể có yêu cầu về kiến thức các môn trong tổ hợp xét tuyển hay bài thi đánh giá năng lực đầu vào.

Sẽ rà soát tổng thể phương thức tuyển sinh của các trường

Cũng theo Vụ trưởng, chuẩn chương trình đào tạo là rất quan trọng đối với các lĩnh vực ngành đào tạo cụ thể. Khi xây dựng chuẩn này phải có sự tham gia tích cực và đóng góp hiệu quả của các bên liên quan, trong đó có đại diện các cơ sở đào tạo, giới sử dụng lao động và hiệp hội nghề nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn. Đồng thời, cần tham khảo, đối sánh với mô hình, chuẩn hoặc tiêu chuẩn các chương trình đào tạo của các nước hoặc những tổ chức quốc tế liên quan; bảo đảm quyền tự chủ về xây dựng chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo.

Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT đã quy định rõ mỗi phương thức tuyển sinh (mà cơ sở đào tạo quyết định sử dụng) phải quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển và cách thức sử dụng kết hợp các tiêu chí để phân loại, xếp hạng, xác định điều kiện trúng tuyển đối với thí sinh theo yêu cầu của chương trình, ngành đào tạo. Tiêu chí đánh giá, xét tuyển phải dựa trên yêu cầu về kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi mà thí sinh cần có để theo học chương trình, ngành đào tạo.

Vụ trưởng cho rằng, yếu tố quan trọng nhất mà tất cả các bên liên quan đều quan tâm chính là chất lượng đào tạo của các trường. Các trường nào có hình thức, cách thức tuyển sinh không phù hợp, đầu vào tuyển sinh quá thấp… sẽ chịu ảnh hưởng đến chính uy tín, thương hiệu, chất lượng đào tạo và về lâu dài chắc chắn thí sinh không chọn vào học.

“Thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ rà soát tổng thể phương thức tuyển sinh của các trường; trong trường hợp cần thiết sẽ yêu cầu các cơ sở đào tạo liên quan báo cáo, giải trình về những vấn đề mà xã hội quan tâm” - bà Thủy tiếp tục nhấn mạnh.

Mê Tâm