Thứ hai, 27/2/2023, 15h04

Học phí Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cao nhất hơn 800 triệu/năm

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM công bố học phí năm 2023-2024. Theo đó mức thấp nhất là 30 triệu/năm, cao nhất (chương trình chuyển tiếp) khoảng 566-807 triệu đồng/năm

Đối với chương trình đại trà, dạy bằng tiếng Việt, học phí khoảng 15 triệu đồng/học kỳ.

Chuẩn tiếng Anh đầu ra: TOEIC nghe - đọc ≥ 600 và nói - viết ≥ 200. Chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT đầu ra: MOS (Excel, PowerPoint).

Chương trình tài năng, dạy bằng tiếng Việt. Học phí khoảng 15 triệu đồng/học kỳ.

Chuẩn tiếng Anh đầu ra TOEIC nghe - đọc ≥ 700 và nói - viết ≥ 245. Chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT đầu ra: MOS (Excel, PowerPoint).

Chương trình tiên tiến, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Học phí khoảng 40 triệu đồng/học kỳ (chưa kể học kỳ Pre-English).

Chuẩn tiếng Anh dự tuyển đạt IELTS ≥ 4.5/ DET ≥ 65 hoặc tương đương, chuẩn tiếng Anh học chương trình chính khóa đạt IELTS ≥ 6.0/ TOEFL iBT ≥ 79/ TOEIC nghe - đọc ≥ 700 và nói - viết ≥ 245. Chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT đầu ra: MOS (Excel, Powerpoint).

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Chương trình chuyển tiếp Quốc tế, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Học phí khoảng 40 triệu đồng/học kỳ (chưa kể học kỳ Pre-English). Thời gian từ 2-2,5 năm cuối - chuyển tiếp sang ĐH đối tác, học phí khoảng 566-807 triệu đồng/năm

Chuẩn tiếng Anh dự tuyển đạt IELTS ≥ 4.5/ DET ≥ 65 hoặc tương đương, chuẩn tiếng Anh học chương trình chính khóa đạt IELTS ≥ 6.0/ TOEFL iBT ≥ 79/ TOEIC nghe - đọc ≥ 700 và nói - viết ≥ 245. Chuẩn tiếng Anh chuyển tiếp đạt IELTS ≥ 6.0-7.5/ TOEFL iBT ≥ 80-93.

Chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp, dạy bằng tiếng Việt, học phí khoảng 15 triệu đồng/học kỳ.

Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp DELF B1 (Pháp) và TOEIC 700 và nói-viết ≥ 245. Chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT: MOS (Excel, PowerPoint).

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, dạy bằng tiếng Anh. Học phí khoảng 40 triệu đồng/học kỳ.

Chuẩn tiếng Anh dự tuyển đạt IELTS ≥ 4.5/ DET ≥ 65 hoặc tương đương. Chuẩn tiếng Anh học chương trình chính khóa đạt IELTS ≥ 6.0/ TOEFL iBT ≥ 79/ TOEIC nghe - đọc ≥ 700 và nói - viết ≥ 245. Chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT đầu ra: MOS (Excel, PowerPoint).

Chương trình định hướng Nhật Bản, dạy tiếng Việt kết hợp đào tạo tiếng Nhật giao tiếp và văn hóa Nhật. Học phí khoảng 30 triệu đồng/học kỳ.

Chuẩn ngoại ngữ đầu ra tiếng Nhật tương đương JLPT ≥ N3 (hướng đến khi tốt nghiệp tương đương N2), tiếng Anh TOEIC nghe - đọc ≥ 600  và nói - viết ≥ 200. Chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT đầu ra: MOS (Excel, PowerPoint).

Chương trình chuyển tiếp Quốc tế (Nhật Bản) cho ngành, Kỹ thuật Điện - Điện tử, dạy chuyên môn theo chương trình tiêu chuẩn kết hợp đào tạo tiếng Nhật liên tục trong tuần.  

Học phí khoảng 30 triệu đồng/học kỳ, 2 năm cuối chuyển tiếp sang ĐH đối tác Nhật, ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Nhật, học phí khoảng 112 triệu đồng/năm.

Theo Lê Huyền/TNO