Thứ tư, 23/11/2022, 21h43

Học sinh TP.HCM tham gia nghiên cứu khoa học ở 22 lĩnh vực

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định, học sinh trung học thành phố tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm học 2022-2023 sẽ nghiên cứu ở 22 lĩnh vực.


Học sinh trung học TP.HCM sẽ tham gia nghiên cứu khoa học ở 22 lĩnh vực

Chiều 23-11, Sở GD-ĐT TP.HCM có hướng dẫn về việc tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp thành phố cho học sinh trung học năm học 2022-2023. Theo đó, 22 lĩnh vực học sinh trung học được tham gia nghiên cứu, bao gồm: robot và máy thông minh; vật lý và thiên văn; y học; toán học; vi sinh; khoa học xã hội và hành vi; y sinh và khoa học sức khỏe; khoa học dao động; hóa sinh; kỹ thuật y sinh; sinh học tế bào và phân tử; hóa học; sinh học trên máy tính và sinh- tin; khoa học máy tính và môi trường; hệ thống nhún; năng lượng hóa học; năng lượng vật lý; kỹ thuật cơ khí...

Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ được Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức qua 2 vòng. Vòng sơ khảo từ ngày 6 đến 28-1-2023.  Vòng chung khảo, tuyển chọn dự án tham gia cuộc thi KHKT cấp quốc gia dự kiến diễn ra từ ngày 30-1 đến ngày 5-2-2023.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Bảo Quốc yêu cầu các phòng giáo dục đào tạo quận, huyện và TP.Thủ Đức, các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa công tác NCKH của học sinh trung học. Các đơn vị lập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác NCKH cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đặc điểm của địa phương, đối tượng học sinh, chương trình và nội dung dạy học của đơn vị.

Ông yêu cầu các đơn vị cần tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh tham gia khóa tập huấn về phương pháp NCKH, tiêu chí đánh giá dự án khoa học kỹ thuật (KHKT), hồ sơ dự thi KHKT. Nhà trường cần tổng kết, đánh giá các hoạt động NCKH của học sinh; biểu dương, khen thưởng học sinh và giáo viên có thành tích trong công tác NCKH của học sinh; phát động, triển khai hoạt động NCKH và tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm học 2022-2023.

Đặc biệt, ông Nguyễn Bảo Quốc đề nghị các nhà trường chú trọng khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên có năng lực và kinh nghiệm NCKH; đưa nội dung hướng dẫn học sinh NCKH vào sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong quá trình học tập, các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu của học sinh.

"Giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH được tính giảm số tiết dạy trong thời gian hướng dẫn, theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT và Thông tư 15/2017/TT- BGDĐT, để có thời gian nghiên cứu, hướng dẫn học sinh, đi thực tế, thực hành, xây dựng báo cáo, chuẩn bị và tham dự cuộc thi. Đặc biệt, giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi KHKT thì được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được đề nghị xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác" - Phó Giám đốc Nguyễn Bảo Quốc nêu rõ.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các trường trung học xây dựng và phát triển câu lạc bộ KHKT, tạo môi trường cho học sinh nghiên cứu, chia sẻ về kiến thức, kỹ năng và các sản phẩm NCKH; giúp đỡ học sinh tiếp cận, vận dụng các phương pháp NCKH, rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho hoạt động NCKH, học tập và trong cuộc sống.

Song song, các trường cần phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, viện, trung tâm KHCN, nhà khoa học, phụ huynh...  hướng dẫn, đánh giá dự án KHKT của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh NCKH và tham gia cuộc thi KHKT cấp thành phố. Căn cứ điều kiện thực tế thành lập hội đồng thẩm định khoa học và tổ chức cuộc thi KHKT học sinh trung học tại trường; Khuyến khích các hoạt động tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đáp ứng yêu cầu chuyển đối số...

Yến Hoa