Thứ hai, 13/5/2024, 10h59

Khu vực ưu tiên tuyển sinh ĐH năm 2024 được quy định ra sao?

Bộ GD-ĐT có công văn hướng dẫn quy định khu vực ưu tiên tuyển sinh trình độ ĐH, trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2024. Các khu vực ưu tiên tuyển sinh năm nay được tính ra sao?

Học sinh lớp 12 tỉnh Tiền Giang tham gia một chương trình Tư vấn mùa thi năm 2024. ĐÀO NGỌC THẠCH

Quy định khu vực ưu tiên năm 2024

Quy định khu vực ưu tiên tuyển sinh trình độ ĐH, trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2024 là một trong các nội dung được Bộ GD-ĐT lưu ý trong khi tập huấn hệ thống phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm nay.

Theo đó, từ tháng 3, Bộ GD-ĐT đã ban hành công văn về rà soát, sửa đổi, bổ sung và cập nhật cơ sở dữ liệu về khu vực ưu tiên phục vụ công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2024. Trong đó, quy định về khu vực tuyển sinh được căn cứ vào khoản 1 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non hiện hành.

Cụ thể, các khu vực tuyển sinh năm 2024 được phân chia như sau:

Khu vực 1 (KV1) gồm: Các xã khu vực I, II, III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) gồm: Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3.

Khu vực 2 (KV2) gồm: Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).

Khu vực 3 (KV3) gồm: Các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

Theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành, các xã thuộc khu vực ưu tiên bao gồm: "Các xã khu vực I, II, III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ" (khoản 1, Điều 7 theo Phụ lục I của Quy chế); "Các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 (theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31.7.1998 của Thủ tướng Chính phủ); các thôn, xã đặc biệt khó khăn tại các địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ" (điểm c, khoản 1, Điều 7).

Khu vực ưu tiên của mỗi thí sinh được xác định theo địa điểm trường mà thí sinh đã học lâu nhất trong thời gian học cấp THPT (hoặc trung cấp); nếu thời gian học (dài nhất) tại các khu vực tương đương nhau thì xác định theo khu vực của trường mà thí sinh theo học sau cùng.

Điểm ưu tiên được tính ra sao?

Theo quy chế tuyển sinh hiện hành, mức điểm ưu tiên áp dụng cho KV1 là 0,75 điểm, KV2-NT là 0,5 điểm, KV2 là 0,25 điểm; KV3 không được tính điểm ưu tiên.

Bên cạnh điểm ưu tiên khu vực, quy chế hiện hành cũng quy định các trường hợp cụ thể thí sinh được hưởng ưu tiên đối tượng. Theo đó, nhóm ưu tiên 1 sẽ được cộng mức cao nhất là 2 điểm, nhóm ưu tiên 2 sẽ được cộng 1 điểm.

Những thí sinh đạt từ 22,5 điểm/3 môn trở xuống vẫn sẽ được hưởng điểm ưu tiên như trên.

Nhưng với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 điểm trở lên (trên tổng điểm 30 tối đa của mỗi tổ hợp 3 môn, tương đương 7,5 điểm trên thang điểm 10), mức điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng được giảm tuyến tính (tới 30 điểm thì mức điểm ưu tiên bằng 0).

Theo Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH, trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT ban hành, thì công thức tính điểm ưu tiên với thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 22,5 điểm trở lên như sau: Mức điểm ưu tiên thí sinh được hưởng = [(30 - tổng điểm đạt được của thí sinh)/7,5] x tổng điểm ưu tiên được xác định thông thường.

Theo Hà Ánh/TNO