Thứ tư, 29/5/2024, 11h39

Kiên quyết không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự

Cùng vi vic thc hin Quy đnh s 11-QĐ/TW ngày 18-2-2019 ca B Chính tr (v trách nhim ngưi đng đu cp y trong vic tiếp dân, đi thoi trc tiếp vi dân và x lý nhng phn ánh, kiến ngh ca dân), trong năm 2023, vic tiếp tc thc hin Ch th s 35-CT/TW ngày 26-5-2014 ca B Chính tr (v tăng cưng s lãnh đo ca Đng đi vi công tác tiếp công dân, gii quyết khiếu ni, t cáo) trên đa bàn TP.HCM đt đưc nhiu kết qu, góp phn đm bo trt t xã hi…


Ông Lê Minh Đc - Phó Trưng ban Pháp chế HĐND TP.HCM - thc hin công tác giám sát

Nhiu gii pháp gii quyết khiếu ni, t cáo

Tại quận Bình Thạnh, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm, ảnh hưởng nhất định đến đời sống của người dân. Năm 2023, tình hình phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn có chiều hướng tăng, nội dung phức tạp hơn so với các năm trước, đặc biệt là tố cáo mạo danh, nặc danh, vượt cấp…

“Trước tình hình này, xác định công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân là nhiệm vụ quan trọng, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo UBND quận đề ra các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, trọng tâm là cải cách hành chính, phát huy hiệu quả các ứng dụng tiếp nhận phản ánh của người dân để xử lý, giải quyết. Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, chú trọng phương châm giải quyết dứt điểm ngay từ đầu, tại cơ sở”, bà Triệu Lệ Khánh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Thạnh - cho biết.

Là địa phương đang phát triển, thu hút 34.215 doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh với số vốn đầu tư lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng, quận Tân Phú luôn thực hiện mục tiêu duy trì kênh trao đổi thông tin kịp thời, hiệu quả, cũng như hỗ trợ và giải quyết những vướng mắc, khó khăn liên quan đến các hoạt động quản lý Nhà nước mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các ý kiến của doanh nghiệp đặt ra đều được lãnh đạo sở, ngành TP, lãnh đạo phòng, ban chuyên môn của quận giải đáp thỏa đáng, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời. Từ đó, doanh nghiệp luôn chấp hành tốt các chủ trương, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đảm bảo chế độ cho người lao động.

Cùng với quận Tân Phú, Bình Thạnh, các quận huyện, sở ngành khác trong thời gian qua cũng làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, các quận huyện, sở ngành cũng thừa nhận gặp không ít khó khăn trong công tác này.

Theo quận 11, một vài đơn vị, cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đến người dân chưa hiệu quả. Việc thực hiện chế độ thông tin của một số đơn vị chưa đảm bảo thời gian và nội dung yêu cầu báo cáo theo quy định. Bên cạnh đó, nhân sự thực hiện còn thiếu. Có nhiều nguyên nhân, trong đó, trách nhiệm người đứng đầu tại một vài cơ quan, đơn vị đôi khi chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Vai trò tham mưu của một vài công chức tại các cơ quan chuyên môn với trình độ năng lực, kinh nghiệm chưa đồng đều.

Ông Đặng Minh Đạt - Chánh thanh tra TP.HCM - cho rằng: “Hạn chế lớn nhất trong công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo là chưa đảm bảo đúng thời hạn quy định, chưa đảm bảo đủ ngày tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu. Công tác xử lý đơn còn lúng túng trong việc phân loại…”.

Đy mnh vic thc hin kim tra, giám sát

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường phát triển đất nước và TP. Trong đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị là then chốt.

Theo bà Triệu Lệ Khánh, công tác này phải luôn được thực hiện thường xuyên, sâu sát; trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định về giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác này. Có sự theo dõi, đôn đốc và kịp thời nhắc nhở trong công tác giải quyết đơn thư, kiên quyết không để vụ việc kéo dài, phức tạp.

Ông Lê Minh Đức - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM - nhấn mạnh, cốt lõi trong việc nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của HĐND TP là tăng cường tái giám sát, góp phần tích cực trong việc đưa các vụ việc bức xúc của cử tri, công dân được quan tâm, giải quyết triệt để. Tăng cường làm việc với các sở ngành, quận huyện, cơ quan, đơn vị để giải quyết vụ việc, nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân. Cùng với đó, thường xuyên tập huấn các kỹ năng, phương pháp tiếp công dân, xử lý đơn thư, giám sát cho đại biểu HĐND TP, thể hiện được trách nhiệm, bản lĩnh, tâm huyết, sự tự tin trong công việc.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM - mong các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35, Quy định 11 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các quy định của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ông Hải nhấn mạnh, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tăng cường nêu gương trong tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết, phản hồi các đơn thư kiến nghị, phản ánh của Đoàn đại biểu Quốc hội TP, các cơ quan dân cử, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp chuyển đến. Đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc để giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để giải quyết các vụ khiếu kiện đông người kéo dài trên địa bàn TP. Chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, giải quyết, xử lý các đối tượng chống đối chính trị, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động người dân khiếu nại, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Kiên quyết không để phát sinh các “điểm nóng” về an ninh, trật tự trên địa bàn TP.

Đồng thời, thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấn chỉnh, xử lý cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các cấp chính quyền, cơ quan đơn vị chưa thực hiện tốt công tác này.

Phú Cát