Thứ ba, 5/12/2023, 15h16

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV hoàn thành chương trình đề ra

Chiều 5-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 12-2023.


Quang cảnh hội nghị báo cáo viên tháng 12-2023

Tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, sau 22,5 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 23-10 đến ngày 10-11-2023; đợt 2 từ ngày 20-11 đến sáng ngày 29-11-2023) với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với kết quả: thông qua 7 luật, 9 nghị quyết, cho ý kiến lần 3 đối với 1 dự án luật, cho ý kiến lần 2 đối với 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác.

Đối với 7 luật được Quốc hội thông qua gồm: Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Viễn thông, Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh , trật tự ở cơ sở, Luật Căn cước.

Trong đó, đối với Luật Nhà ở được sửa đổi nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành; bổ sung các quy định điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh, hoàn thiện chế tài xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm quy định pháp luật về nhà ở; đồng thời luật hóa các quy định dưới luật đã được thực tiễn khẳng định phù hợp... Qua đó, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền có nhà ở của công dân, góp phần ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội. Luật gồm 13 chương với 198 điều. Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2025.

Luật Kinh doanh bất động sản được sửa đổi đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, góp phần khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật; hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; bảo đảm thị trường bất động sản phát triển ổn định, minh bạch, lành mạnh, bền vững, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Luật mới ban hành có 10 chương 83 điều. Luật có hiệu lực từ ngày  1-1-2025.

Luật Tài nguyên nước được sửa đổi nhằm khắc phục những bất cập đặt ra trong thực tiễn, hoàn thiện khung pháp lý cho an ninh nguồn nước, bổ sung các cơ chế, chính sách để khuyến khích nguồn lực xã hội hóa, quản lý khai thác hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước, định giá tài nguyên nước, sử dụng và phân bổ nguồn thu từ tài nguyên nước. Luật gồm có 10 chương, 86 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024,…

Các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến gồm: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Thủ Đô (sửa đổi), Luật tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật Lưu trữ (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV cũng lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; giám sát tối cao chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030"; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Cũng tại hội nghị báo cáo viên, ông Tô Đại Phong - nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, báo cáo viên Trung ương của Thành phố đã báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây.

N.Trinh