Thứ sáu, 19/4/2024, 15h33

Nâng cao chất lượng hoạt động báo chí và đảm bảo đúng định hướng

Chiều 19-4, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.


Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Lê Hồng Sơn báo cáo tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Lê Hồng Sơn đã báo cáo tóm tắt tình hình công tác báo chí - xuất bản năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ năm 2024.

Theo đó, trong năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thực hiện công tác theo dõi, nắm bắt hoạt động thông tin trên báo chí TP và cả nước. Ban đã thực hiện 318 báo cáo ngày, 51 báo cáo tuần với nhiều nội dung thông tin về các vấn đề nổi bật của TP; biểu dương 58 vấn đề, thông tin mang tính tích cực và lưu ý, rút kinh nghiệm 23 nội dung chưa hay, cần quan tâm chú ý, đề xuất Thường trực Thành ủy quan tâm xử lý 12 vấn đề phát sinh; tham mưu Thường trực Thành ủy xử lý 1 vấn đề liên quan đến một vụ việc của người làm báo. 

Ban đã tham mưu trình Ban Thường vụ Thành ủy hơn 280 đảng văn liên quan đến hoạt động báo chí, xuất bản ở nhiều thể loại; thành lập Tổ công tác xử lý các vấn đề tồn đọng khi sắp xếp các cơ quan báo chí TP.

Ban phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng Hội Nhà báo TP bám sát các chỉ đạo định kỳ hoặc đột xuất của Ban Tuyên giáo Trung ương để chủ động chỉ đạo cho báo chí TP, nhất là gắn với các vấn đề nóng, được dư luận quan tâm.


Quang cảnh hội nghị

Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy thực hiện việc thẩm định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 11 lãnh đạo quản lý báo chí. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc ký kết và tham mưu Thường trực Thành ủy ký kết hợp tác với 11 cơ quan báo chí Trung ương và 10 cơ quan báo chí TP.

Bên cạnh đó, Ban phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng Hội Nhà báo TP thực hiện xét chọn và khen thưởng tác phẩm báo chí hay, nổi bật về TP.HCM hằng quý; tham mưu việc khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Báo chí Quốc gia và Giải Búa liềm vàng năm 2022.

Cùng với các hoạt động này, TP đã rất quan tâm và có nhiều hoạt động chăm lo đến các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo. Những hoạt động đã tăng thêm sự gần gũi, tin cậy giữa lãnh đạo TP với các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn, được các cơ quan báo chí và người làm báo đánh giá cao.

Ban đã tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí TP và trao đổi, đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn quan tâm thực hiện tốt Quy định 1374-QĐ/TU của Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Lê Hồng Sơn, năm 2023, báo chí chủ động tuyên truyền về chương trình của Ban Tuyên giáo Thành ủy đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của năm.

Đối với hoạt động xuất bản, Ban phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam. Phối hợp rà soát công tác cán bộ, có ý kiến về kiện toàn nhân sự.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Lê Hồng Sơn cho biết công tác báo chí, xuất bản vẫn còn một số hạn chế. Số bài viết về thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, việc đầu tư vào các tuyến bài góp ý, hiến kế cho sự phát triển của TP của các cơ quan báo chí theo các chỉ đạo, định hướng của Trung ương và TP còn ít. Vẫn còn tình trạng một số cơ quan báo chí có sai sót, thiếu nhạy cảm trong việc đưa tin, rút tít… Các nhà xuất bản có nhiều nỗ lực nhưng chưa có giải pháp hiệu quả trong việc khắc phục các khó khăn.

Năm 2024, công tác báo chí, xuất bản sẽ tập trung chỉ đạo việc tuyên truyền trên báo chí các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.

Tiếp tục tham mưu việc hỗ trợ cho hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản TP. Thực hiện rà soát, kiểm tra, củng cố, chấn chỉnh hoạt động của một số cơ quan báo chí TP, khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng hoạt động và đảm bảo đúng định hướng.

Cạnh đó, tập trung, chủ động định hướng cơ quan báo chí TP, cơ quan báo đài trong việc tổ chức tuyên truyền, thông tin theo các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội và chủ đề năm 2024 của TP.

Phối hợp tổ chức khảo sát, nắm tình hình công tác phát triển đảng viên, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí, xuất bản TP; tham mưu đề xuất kế hoạch đào tạo phù hợp cho từng đối tượng theo quy định.

Phối hợp các đơn vị tham gia tổ chức tốt Hội Báo toàn quốc, lần đầu tiên diễn ra tại TP.HCM, gắn với việc quảng bá hình ảnh đẹp về TP đến với bạn bè cả nước.

Trên lĩnh vực xuất bản, tiếp tục rà soát, tham mưu giải quyết các tồn đọng, khó khăn của Nhà xuất Tổng hợp sau khi thực hiện hợp nhất. Tham mưu đề xuất Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo việc ban hành quy định về thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn TP. Tham mưu nâng cao chất lượng công tác giao ban công tác xuất bản, in, phát hành trên địa bàn,…

Tại hội nghị, các cơ quan báo chí, xuất bản báo cáo tham luận về hoạt động báo chí, xuất bản.

N.Trinh