Thứ hai, 4/12/2023, 15h04

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Sáng 4-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Quang cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết tại điểm cầu TP.HCM

Đến dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp trực tiếp có 16.240 điểm cầu trên toàn quốc, với hơn 1,44 triệu đại biểu tham dự học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết.

Tại điểm cầu TP.HCM, tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và các đại biểu khác.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng cán bộ, đảng viên trong thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Hội nghị diễn ra 1,5 ngày, các đại biểu nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trung ương triển khai chương trình hành động học tập Nghị quyết.

Theo kế hoạch, trong ngày 4-12, các đại biểu được nghe 4 chuyên đề. Cụ thể, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt Chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt Chuyên đề 2: “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt Chuyển đề: “Chiến lươc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt Chuyên đề:  “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

N.Trinh