Thứ sáu, 12/4/2024, 10h17

Nhiều trường ĐH mở ngành sai quy định

Kết lun thanh tra ca B GD-ĐT ch ra các trưng ĐH Khoa hc Xã hi và Nhân văn (ĐH Quc gia TP.HCM), ĐH Hoa Sen, ĐH Th Du Mt… thc hin t ch m ngành sai quy đnh.


Trưng ĐH Khoa hc Xã hi và Nhân văn (ĐH Quc gia TP.HCM)

Đáng chú ý, có trường phải dừng đến trên chục ngành mà lý do là khi mở đã thực hiện khảo sát nhu cầu xã hội không đầy đủ dẫn đến không tuyển sinh được hoặc tuyển sinh với số lượng rất thấp.

M ngành khi chưa đm bo điu kin

Với Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT chỉ ra, từ 1-1-2021 đến 9-9-2022, trong khi chưa đủ điều kiện tự chủ theo quy định, trên cơ sở văn bản của ĐH Quốc gia TP.HCM giao, trường ban hành quyết định mở ngành đối với từng ngành cụ thể. Hiệu trưởng ký quyết định mở 3 ngành trình độ ĐH (quản trị văn phòng, quản lý giáo dục, tâm lý học giáo dục), 2 ngành trình độ thạc sĩ (giáo dục học, báo chí học) và 1 ngành trình độ tiến sĩ (Việt Nam học) sử dụng dấu của trường là chưa đúng quy định. Thời điểm trường ban hành quyết định mở ngành Hàn Quốc học trình độ thạc sĩ, ngành này trình độ ĐH của trường chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định.

Theo thanh tra Bộ GD-ĐT, để xảy ra thiếu sót nêu trên, trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách mở ngành và bộ phận tham mưu của trường. Bên cạnh đó, ĐH Quốc gia TP.HCM vi phạm quy định khi có quyết định giao các trường ĐH thành viên mở ngành khi các trường ĐH thành viên chưa đủ điều kiện tự chủ.

Về biện pháp xử lý, thanh tra Bộ GD-ĐT kiến nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT giao Vụ Giáo dục ĐH hướng dẫn ĐH Quốc gia TP.HCM và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện tuyển sinh, đào tạo, tự chủ giáo dục ĐH theo đúng quy định của Luật Giáo dục ĐH và Nghị định 99 của Chính phủ. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cần rà soát toàn bộ hệ thống văn bản thuộc nội bộ thẩm quyền; kịp thời chỉnh sửa, bổ sung, ban hành văn bản mới theo thẩm quyền thực hiện quản lý các hoạt động tuyển sinh, đào tạo theo quy định hiện hành.

Dng tuyn sinh c chc ngành

Với Trường ĐH Hoa Sen, kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT chỉ ra, trường không tổ chức tuyển sinh hoặc không tuyển sinh được 6 ngành từ năm 2021-2022, ngành Nhật Bản học từ năm 2022-2023 và tạm dừng tuyển sinh 4 ngành. Trong đó, có ngành khi mở ngành, trường đã thực hiện khảo sát nhu cầu xã hội không đầy đủ dẫn đến không tuyển sinh được hoặc tuyển sinh với số lượng rất thấp. Cũng tại thời điểm mở ngành, 12 ngành trình độ ĐH trường tự chủ mở có giảng viên chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo không có ngành phù hợp với ngành dự kiến mở. Để xảy ra thiếu sót nêu trên, bộ quy trách nhiệm cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách và các đơn vị liên quan.

Đối với Trường ĐH Hoa Sen, thanh tra bộ đề nghị rà soát báo cáo Vụ Giáo dục ĐH, xử lý theo quy định pháp luật đối với các ngành trường không tổ chức tuyển sinh, không tuyển sinh được hoặc đã tạm dừng tuyển sinh. Thanh tra Bộ GD-ĐT kiến nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT giao Vụ Giáo dục ĐH tham mưu, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02 (của Bộ GD-ĐT) theo hướng quy định rõ việc xác định ngành của giảng viên cơ hữu chủ trì tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. Hướng dẫn trường xử lý theo quy định pháp luật đối với các ngành trường không tổ chức tuyển sinh, không tuyển sinh được hoặc đã tạm dừng tuyển sinh.

Tương tự, Trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) có 11 ngành dừng tuyển sinh từ năm 2022; 2 ngành dừng tuyển sinh từ năm 2023. Trong đó, có ngành khi mở ngành, trường đã thực hiện khảo sát nhu cầu xã hội không đầy đủ dẫn đến không tuyển sinh được hoặc tuyển sinh với số lượng rất thấp. Đáng chú ý, tại thời điểm mở ngành, có 7/16 ngành trường tự chủ mở có giảng viên chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo không có ngành phù hợp với ngành dự kiến mở. Trách nhiệm này thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường.

Trường ĐH Thủ Dầu Một cũng được yêu cầu rà soát báo cáo Vụ Giáo dục ĐH, xử lý theo quy định pháp luật đối với các ngành trường không tổ chức tuyển sinh, không tuyển sinh được hoặc đã tạm dừng tuyển sinh. Rà soát, bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu bảo đảm điều kiện đào tạo ngành theo quy định về chuẩn chương trình đào tạo.

Mê Tâm