Thứ sáu, 10/5/2024, 16h54

Nỗ lực giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

D án xây dng đưng cao tc đon Hòa Liên - Túy Loan, thuc tuyến cao tc Bc - Nam có chiu dài 11,5km đi qua đa bàn 3 xã Hòa Nhơn, Hòa Liên và Hòa Sơn thuc huyn Hòa Vang TP.Đà Nng) khi công t tháng 9-2023. Tuy nhiên, đến nay vn còn gp mt s khó khăn trong công tác gii phóng mt bng. Bí thư Thành y Đà Nng Nguyn Văn Qung đã ch đo các đơn v, ban ngành liên quan khn trương trin khai đ đm bo tiến đ.


D án cao tc Hòa Liên - Túy Loan vi tng mc đu tư gn 2.113 t đng

Tng mc đu tư d án gn 2.113 t đng

Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông TP.Đà Nẵng có quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 29m. Ở giai đoạn phân kỳ này sẽ có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22m, mặt đường là 14m. Tổng mức đầu tư dự án gần 2.113 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư hơn 951 tỷ đồng. 

Đ đy nhanh các công tác nhm đm bo tiến đ theo quy đnh, Bí thư Thành y Đà Nng Nguyn Văn Qung đã thc hin kim tra, đôn đc và yêu cu các đơn v liên quan đy nhanh công tác thm đnh, báo cáo đánh giá tác đng môi trưng, hoàn thin h sơ xây dng 2 khu tái đnh cư phc v công tác di di dân. Phn đu hoàn thành công tác gii phóng mt bng trưc ngày 31-5, gii phóng mt bng đến đâu thi công đến đó.

Ông Tạ Gia Mạnh Hưng - Trưởng phòng Điều hành dự án 2, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh là đơn vị chủ đầu tư cho biết, trong quá trình triển khai dự án đơn vị gặp không ít khó khăn. Nhất là khâu mặt bằng dù được bàn giao nhưng không liên tục, không đồng bộ. Điều này ảnh hưởng đến quá trình thi công. Đối với những mặt bằng liền mạch từ 200m trở lên thì nhà thầu tiến hành thi công, còn với các diện tích nhỏ, chưa liền mạch thì rất khó khi đưa thiết bị vào thi công. Một trong những khó khăn khác đó là việc di dời hạ tầng quy hoạch (cây cối, đường nước, đường cáp quang, đường điện…) và nhiều phần mộ bị vướng; công tác bố trí tái định cư cho người dân cũng còn gặp khó khăn.

Theo báo cáo của Ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang, tổng số hồ sơ của dự án là 1.141 hồ sơ, trong đó đất nông nghiệp và đất khác 890 hồ sơ; có khoảng 2.908 phần mộ phải di dời. Đến nay, huyện đã hoàn thành kiểm đếm 1.047 hồ sơ, họp pháp lý 803 hồ sơ; đã áp giá 641 hồ sơ, chi trả và bàn giao mặt bằng 531 hồ sơ, đồng thời tiến hành kiểm đếm 2.758 mộ.

Địa phương đã thành lập 3 tổ công tác tại 3 xã Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn bao gồm thành phần là các ngành, mặt trận, đoàn thể để tiếp dân nhằm tập trung tháo gỡ vướng mắc và tham gia công tác vận động, tuyên truyền đảm bảo sự đồng thuận của người dân từ cơ sở. Tính đến nay, dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đã giải phóng mặt bằng được khoảng hơn 6km.

Nhng khó khăn phi gii quyết

Theo kế hoạch ban đầu dự kiến đến 30-12-2024 sẽ bàn giao mặt bằng toàn tuyến. Tuy nhiên tại cuộc họp vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đến 30-5 địa phương phải hoàn thành việc giải phóng mặt bằng toàn tuyến.


Công tác gii phóng mt bng cao tc Hòa Liên - Túy Loan còn gp nhiu khó khăn

Ông Trần Văn Hiếu - Phó Giám đốc phụ trách Ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang cho biết, quá trình triển khai địa phương gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, trong đó khó nhất là vấn đề nguồn gốc sử dụng đất của người dân. Đối với đất nông nghiệp không có giấy tờ thì được bồi thường khá thấp, mặt khác giá bồi thường đất nông nghiệp cũng còn thấp so với thực tế người dân yêu cầu...

Một khó khăn khác là quá trình giải quyết vướng mắc gần 3.000 ngôi mộ trên toàn tuyến. Hiện địa phương mới di dời được 100 ngôi mộ về các nghĩa trang trên địa bàn… Ông Hiếu cho biết, Hòa Vang đã bố trí tái định cư cho 230 hộ dân (630 lô). Đồng thời gửi kế hoạch tái định cư cho Sở TN&MT để lấy ý kiến. Sau đó, hội đồng bồi thường sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể và xác định việc bố trí tái định cư cho phù hợp, thông báo cho người dân và tiếp tục công tác vận động, tuyên truyền. Hiện Hòa Vang có một số khu tái định cư còn đất nhưng nhỏ lẻ, không tập trung. Vì vậy, huyện sẽ xây dựng phương án để người dân sẽ được chọn một trong các khu tái định cư hiện nay. Trong trường hợp người dân không chọn phương án này thì sẽ chờ khu tái định cư mới mà thành phố đang triển khai thủ tục đầu tư xây dựng.

Để đẩy nhanh các công tác nhằm đảm bảo tiến độ theo quy định, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã thực hiện kiểm tra, đôn đốc và yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn thiện hồ sơ xây dựng 2 khu tái định cư phục vụ công tác di dời dân. Phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31-5, giải phóng mặt bằng đến đâu thi công đến đó.

Hàn Giang