Thứ hai, 22/4/2024, 14h19

Phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức.


Tham gia giải bao gồm cả các tác phẩm tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đối tượng dự giải là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Theo yêu cầu, các tác phẩm tham dự phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những tác phẩm ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị; truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận các cấp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch,

vững mạnh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; về đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Các tác phẩm có nội dung bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các sự kiện lớn của đất nước, các địa phương; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phản ánh tình cảm, nguyện vọng, việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những tác phẩm tiên phong đấu tranh phản bác các luận điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của nhân dân; phản ánh, đưa tin kịp thời về chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những đổi mới, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ, góp phần tích cực củng cố niềm tin của nhân dân,…

Các loại hình báo chí tham dự Giải lần này gồm: báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình) và ảnh báo chí.

Các thể loại tham gia là các bài nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí (không nhận các video clip trên báo điện tử). Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao.

Tham gia, tác phẩm báo in gửi nguyên bản gốc hoặc photocopy, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải (không nhận tác phẩm đánh máy lại), độ dài không quá 5 kỳ. Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

Tác phẩm báo điện tử: in trên giấy khổ A4 từ giao diện điện tử, ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải, kèm theo đường link tác phẩm (không nhận tác phẩm đánh máy lại).

Đối với Tạp chí điện tử, không nhận các bài viết có nội dung như tin, bài phản ánh, phỏng vấn, điều tra... về vụ việc thời sự, chỉ nhận các bài viết mang tính nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn. Độ dài không quá 5 kỳ. Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

Với tác phẩm phát thanh, truyền hình: gửi băng, đĩa ghi tiếng, ghi hình (ổ cứng ghi tiếng, USB) có lời viết và lời bình in trên giấy A4 kèm theo đường link tác phẩm trên trang điện tử của đài. Tác phẩm phát thanh và truyền hình có độ dài không quá 90 phút/tác phẩm. Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức giải sẽ xem xét cụ thể.

Tác phẩm ảnh báo chí: Bao gồm ảnh đơn, ảnh nhóm hoặc phóng sự ảnh. Không xét ảnh ghép, ảnh chế bản trên máy vi tính. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

Ban Tổ chức không xét các tác phẩm mang tính hư cấu: thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh. Không trả lại tác phẩm dự Giải và được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để tuyên truyền.

Tác phẩm dự Giải phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 21-9-2022 đến 31-7-2024.

Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự Giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người.

Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

Thời gian nhận tác phẩm dự Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn

dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023 - 2024 từ ngày 21-6-2023 đến hết ngày 31-7-2024. Các tác phẩm gửi về Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 - Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Kết quả Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024 được công bố và trao giải vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-2024) gồm nhiều giải thưởng với các mức thưởng: Giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng; giải A trị giá 15 triệu đồng; giải B trị giá 10 triệu đồng; giải C trị giá 5 triệu đồng; giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng.

N.Trinh