Thứ năm, 23/3/2023, 16h42

Sẽ có mức trần các khoản thu dịch vụ giáo dục

Trong dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2023-2024, UBND TP.HCM đề xuất đưa ra mức trần các khoản thu dịch vụ giáo dục, nhà trường sẽ thỏa thuận với phụ huynh để đưa ra mức thu hợp lý.


UBND TP.HCM vừa trình HĐND TP.HCM dự thảo nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ giáo dục

UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi Thường trực HĐND TP.HCM về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2023-2024.

Đề xuất mức trần

Theo tờ trình Nghị quyết, UBND TP.HCM đề xuất mức trần các khoản thu và mức thu năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, như sau:

Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa, mức thu không quá mức thu tối đa và có thỏa thuận với phụ huynh học sinh.

Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục thực hiện theo các đề án: Tiền tổ chức các lớp học theo Đề án "Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam"; tiền tổ chức các lớp học theo đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TP.HCM theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030": Mức thu theo thực tế phát sinh và có thỏa thuận với phụ huynh học sinh; Tiền tổ chức thực hiện đề án trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”: Mức thu không quá mức thu tối đa và có thỏa thuận với phụ huynh học sinh; Tiền thực hiện chương trình kích cầu đầu tư: Mức thu theo phương án tài chính chương trình kích cầu đã được UBND phê duyệt.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú, mức thu không quá mức thu tối đa và có thỏa thuận với phụ huynh học sinh; Các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh: Mức thu theo thực tế phát sinh và có thỏa thuận với phụ huynh học sinh; Các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh như: đồng phục, quần á thể dục thể thao, ấn chỉ hồ sơ học sinh, ấn chỉ đề kiểm tra (giấy thi và đề thì kiểm tra), học phẩm - học cụ, tiền ăn, nước uống, khám sức khỏe, nha học đường...


UBND TP.HCM đề xuất có mức trần các khoản thu dịch vụ, trên cơ sở đó nhà trường sẽ thỏa thuận với phụ huynh để thống nhất mức thu

Từ năm học 2024-2025 trở đi, các khoản thu và mức thu được UBND TP.HCM đề xuất, trong trường hợp chỉ số giá tiêu dùng có điều chỉnh tăng thì cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh được thỏa thuận tăng mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục không vượt quá 7,5%/năm và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp.

Đề xuất đối với cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tương đương với mức thu của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn TP.HCM.

Dự kiến, dự thảo sẽ được trình HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2023- 2024 vào kỳ họp tháng 7-2023, HĐND TP khóa X.

Cơ sở giáo dục tự thỏa thuận với phụ huynh để có mức thu phù hợp

UBND TP.HCM nêu rõ, việc tổ chức các khoản thu quy định tại nghị quyết được thực hiện theo nguyên tắc mức thu tối đa. Cơ sở giáo dục thỏa thuận với phụ huynh học sinh mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức thu quy định tại nghị quyết.

Cơ sở giáo dục chủ động tính toán các khoản thu dựa trên dự toán thu - chi, đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ và sử dụng các khoản thu đúng mục đích thu, công khai kế hoạch thu - chi của từng khoản thu đến phụ huynh học sinh trước khi tổ chức thực hiện.

Đối với các khoản thu phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục do đơn vị bên ngoài cung ứng: Cơ sở giáo dục phải thỏa thuận thống nhất với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn. Đối với các khoản thu theo tiết, theo tháng, nếu người học tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm nhưng tối đa không quá 9 tháng/ năm học.

UBND TP.HCM nhận định, việc HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn từ năm học 2023-2024 là cần thiết và đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật, nhằm tạo hành lang pháp lý, thống nhất mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố, để có cơ sở triển khai thực hiện các khoản thu đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của thành phố.

Yến Hoa