Thứ hai, 27/5/2024, 22h59

Sở GD-ĐT TP.HCM giao 1.346 chỉ tiêu lớp 6 cho 7 trường THPT trực thuộc

Ngày 27-5, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã có quyết định về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025, loại hình công lập cho 7 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học trực thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM, với tổng chỉ tiêu là 1.346 học sinh.


Học sinh Trường THCS-THPT Diên Hồng

Các trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025 bao gồm:

- THCS-THPT Sương Nguyệt Anh (quận 10) được giao 270 học sinh, tương đương với 6 lớp 6.

- THCS và THPT Diên Hồng (quận 10) được giao 180 học sinh, với 4 lớp 6.

- THCS và THPT Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ) được giao 56 học sinh, với 2 lớp 6.

- THPT Nam Sài Gòn (quận 7) được giao 360 học sinh, với 8 lớp 6.

- THPT Lương Thế Vinh (quận 1) được giao 380 học sinh, với 9 lớp 6.

- THPT chuyên năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị Định (quận 8) được giao 70 học sinh lớp năng khiếu thể dục thể thao, tương đương với 2 lớp 6.

- Phổ thông năng khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh (huyện Bình Chánh) được giao 30 học sinh lớp năng khiếu thể dục thể thao, tương đương với 1 lớp 6.

Trong đó riêng Trường THPT Lương Thế Vinh tuyển sinh theo diện phân tuyến của UBND quận 1 là 240 học sinh, tuyển sinh riêng dạy chương trình tích hợp là 140 học sinh.

Tổng chỉ tiêu lớp 6 được giao cho 7 trường trên là 1.346 học sinh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025 cho 7 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình công lập trực thuộc Sở GD-ĐT được căn cứ tình hình cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp và yêu cầu phát triển giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố.

Yến Hoa