Thứ tư, 20/9/2023, 14h59

Tháng 9: Sẽ ban hành hướng dẫn triển khai chuyển đổi số

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị Giao ban quản lý Nhà nước quý III/2023 của bộ này.

Theo ông Hùng, làm gì, làm như thế nào, bao giờ xong… là những vấn đề chung cho toàn quốc nên Bộ Thông tin và Truyền thông phải hướng dẫn cho địa phương. Nếu bộ chỉ tuyên bố chủ trương, đường lối, không có hướng dẫn thì các chiến lược, chính sách sẽ không đi vào cuộc sống.

Ông Hùng chỉ đạo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và Cục Chuyển đổi số quốc gia hình thành một trung tâm chuyển đổi số mẫu ở một tỉnh, sau đó sẽ triển khai rộng rãi ở các tỉnh còn lại. Trung tâm này sẽ là nơi giới thiệu những giải pháp chuyển đổi số của các doanh nghiệp, nơi thể hiện lời giải cho những vấn đề khó khăn của các tỉnh trong triển khai chuyển đổi số. Trung tâm không chỉ giới thiệu giải pháp chuyển đổi số của các doanh nghiệp hiện diện tại tỉnh mà cả các giải pháp xuất sắc của các doanh nghiệp công nghệ số trên toàn quốc.

Theo báo cáo, tính đến tháng 9, 63/63 tỉnh, thành đã thành lập 76.905 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn, phố; trong đó 53/63 tỉnh, thành hoàn thành 100% đến cấp xã; 100% bộ, ngành và địa phương đã kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số và ban hành kế hoạch/đề án về chuyển đổi số.

T.B