Thứ ba, 28/5/2024, 17h18

Thanh toán không dùng tiền mặt có sự tăng trưởng mạnh mẽ

Đó là nhận định của ông Lê Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước tại buổi công bố Ngày không tiền mặt, diễn ra chiều 28-5, tại TP.HCM.


Theo Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, thanh toán không dùng tiền mặt đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ

Ông Lê Anh Dũng cho biết, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) qua kênh Internet và Mobile bình quân giai đoạn 2021 - 2023 lần lượt tăng trưởng ở mức 52% và 103,3%. Tăng trưởng về số lượng và giá trị thanh toán qua phương thức QR Code đạt hơn 170%.

Theo Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, đến hết 2023, Việt Nam có hơn 182 triệu tài khoản thanh toán cá nhân và có 87,08% người trưởng thành sở hữu tài khoản thanh toán. Về mở tài khoản qua phương thức eKYC, 40 ngân hàng báo cáo đã triển khai chính thức với gần 35 triệu tài khoản thanh toán mở bằng eKYC đang hoạt động…

Số liệu 4 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 cho thấy, các chỉ số TTKDTM có mức tăng trưởng khá. Giao dịch TTKDTM tăng 57,11% về số lượng và 39,49% về giá trị; qua kênh Internet tăng 47,48% về số lượng và 30,20% về giá trị; qua kênh điện thoại di động đạt tăng 59,26% về số lượng và 35,91% về giá trị.

Giao dịch qua ATM tiếp tục giảm 14,15% về số lượng và giảm 7,84% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy xu hướng dịch chuyển từ thanh toán bằng tiền mặt sang TTKDTM.

Để đẩy mạnh TTKDTM, ông Lê Anh Dũng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách, thúc đẩy TTKDTM đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đảm bảo an ninh, an toàn.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án của Chính phủ, chiến lược, kế hoạch của ngành Ngân hàng về TTKDTM, chuyển đổi số, phối hợp thực hiện Đề án 06. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để nghiên cứu, thiết lập hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thống nhất nhằm tạo thuận lợi và thúc đẩy kết nối dịch vụ thanh toán...

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tiếp tục phát triển, cung ứng đa dạng sản phẩm. Đặc biệt hướng đến đối tượng khách hàng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thúc đẩy thanh toán điện tử trong khu vực Chính phủ, dịch vụ hành chính công.

Tăng cường phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách và thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống lừa đảo, gian lận, ngăn ngừa kịp thời các đối tượng tấn công có chủ đích vào hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền và giáo dục tài chính đến người dân, doanh nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng giao dịch cần thiết và yên tâm trải nghiệm.

N.Trinh