Thứ bảy, 14/12/2019, 19h07

Tìm hướng phát triển đào tạo e-Learning tại Việt Nam

Ngày 14-12, tại Trường ĐH Mở TP.HCM, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội thảo “Thực trạng đào tạo e-Learning tại Việt Nam, xu hướng thế giới và các yếu tố phát triển các loại hình đào tạo trên ở Việt Nam”. Gần 100 đại biểu là nhà quản lý, nhà nghiên cứu, giảng viên đến từ các trường ĐH tham dự. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ đề án “Nghiên cứu phương thức học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin (e-Learning) trong giáo dục ĐH và đào tạo trực tuyến mở dành cho đại chúng (Massive Open Online Courses - MOOCs): Kinh nghiệm thế giới và ứng dụng tại Việt Nam” thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020. Đề án do Trường ĐH Mở TP.HCM chủ trì với sự phối hợp thực hiện của Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) và Trường ĐH Mở Hà Nội. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về xu hướng phát triển e-Learning trên thế giới và các bài học kinh nghiệm Việt Nam cần chú ý; thực trạng ứng dụng e-Learning tại các trường ĐH Việt Nam hiện nay, những thuận lợi và thách thức. Cụ thể, từ các vấn đề về mô hình tổ chức học tập e-Learning trong giáo dục ĐH, vai trò công nghệ trong phát triển e-Learning, huy động nguồn lực cho phát triển e-Learning, bảo đảm chất lượng giáo dục e-Learning..., bước đầu xác định các định hướng lớn trong phát triển e-Learning trong giáo dục ĐH Việt Nam. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ về thực trạng đào tạo e-Learning ở các trường ĐH Việt Nam hiện nay, chính sách phát triển e-Learning tại Việt Nam và các nhân tố tác động đến sự thành công của e-Learning. Các ý kiến đa chiều được tập hợp để hoàn chỉnh những nội dung khảo sát rộng rãi chuyên gia, người học, giảng viên, nhà quản lý các trường ĐH, làm cơ sở cho việc xây dựng những đề xuất liên quan đến chính sách phát triển e-Learning trong giáo dục ĐH, bao gồm cả việc phát triển MOOCs cho Việt Nam.

Mê Tâm