Thứ tư, 23/11/2022, 16h40

Tốt nghiệp thủ khoa, á khoa được mời làm việc trong ngày tốt nghiệp

Trường ĐH Văn Hiến vừa tổ chức buổi lễ tốt nghiệp cho 107 thạc sĩ và 2.383 cử nhân, kỹ sư ở tất cả các ngành. Theo đó, trong số 2.383 sinh viên tốt nghiệp năm nay có 38 em tốt nghiệp loại xuất sắc, 409 em loại giỏi, 1.591 em loại khá. Đặc biệt, có 52 sinh viên được khen thưởng với các danh hiệu tốt nghiệp thủ khoa, á khoa (cấp trường, cấp ngành). PGS.TS Nguyễn Minh Đức (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết trong buổi lễ tốt nghiệp, những sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, á khoa cấp ngành và cấp trường năm 2022 đã nhận được thư mời tuyển dụng vào làm việc tại các công ty thuộc Tập đoàn Hùng Hậu, tại Trường ĐH Văn Hiến và các trường thuộc hệ thống giáo dục Hùng Hậu. Những lĩnh vực các em có cơ hội làm việc gồm: Nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục, thực phẩm...


Đi din Trưng ĐH Văn Hiến khen thưng các sinh viên tt nghip th khoa, á khoa

Khảo sát từ Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp nhà trường cho thấy 95% sinh viên tốt nghiệp  đã có việc làm, hơn 90% doanh nghiệp sử dụng lao động được khảo sát có đánh giá hài lòng về sinh viên của trường. Tính riêng trong năm học 2021-2022, trường đã hợp tác với hơn 150 doanh nghiệp ở nhiều ngành nghề để sinh viên có cơ hội lựa chọn công việc phù hợp.

Vit Ngân