Thứ tư, 20/9/2023, 14h33

TP.HCM: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đô thị

UBND TP.HCM vừa tổ chức Chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân TP năm 2023 với chủ đề “Nông dân với chính sách phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP”.

Tại đây, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP - cho biết, TP xác định phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, TP tập trung vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị.

Về xây dựng nông thôn mới, TP cần điều chỉnh quy hoạch, tập trung đầu tư hạ tầng để phục vụ sản xuất và có điều kiện để hội viên nông dân áp dụng khoa học công nghệ cao. Bên cạnh đó, nghiên cứu các mô hình, các kỹ thuật, công nghệ chế biến, thương mại xuất khẩu và kỹ thuật canh tác, công nghệ thực hành nuôi trồng sản xuất; chuyển đổi nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị… Ngoài ra, TP cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho kinh tế nông nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuyển đổi nghề.

Theo ông Mãi, người nông dân của TP phải thực sự có mức sống, có đời sống vật chất, tinh thần cao hơn mức bình quân của cả nước. Do vậy, các hội viên nông dân TP cần trao đổi, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp để giúp Thành ủy, UBND TP tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc của hội viên hội nông dân về chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp; quy hoạch và phát triển vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; tiêu thụ sản phẩm cho nông sản chủ lực… Từ đó, TP sẽ có những định hướng chỉ đạo đúng đắn, phù hợp, góp phần hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiệu quả, đạt được các mục tiêu đã được Trung ương, Thành ủy, UBND TP đề ra.

Bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP - kiến nghị TP sớm ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp như chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị; chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ thành lập mới… Đồng thời, triển khai thực hiện “Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060”, trong đó quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, khu vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn TP để nông dân an tâm đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, TP cần ban hành các chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho sản phẩm nông nghiệp của TP; xây dựng các điểm trưng bày, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái trên địa bàn TP.

T.Ban