Thứ ba, 5/12/2023, 10h57

TPHCM đề xuất thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt với mức thu nhập hơn 1,48 tỷ đồng/năm

UBND TPHCM dự kiến tổng kinh phí thu hút một chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt vào lĩnh vực thành phố có nhu cầu là khoảng 1,484 tỷ đồng/năm.
UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TPHCM về dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TPHCM có nhu cầu thu hút.
Theo UBND TPHCM, việc xây dựng dự thảo nghị quyết kịp thời cụ thể hóa quy định của Nghị quyết 98/2023/QH15, đồng thời thay thế Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND (đã hết hiệu lực từ ngày Nghị quyết 98 có hiệu lực thi hành), tạo cơ sở pháp lý mới cho công tác triển khai, thực hiện chính sách thu hút cho giai đoạn phát triển mới.
Bên cạnh đó, TPHCM xây dựng chính sách đột phá về thu hút và trọng dụng nhân tài nhằm bổ sung kịp thời và có hiệu quả lực lượng lao động chất lượng cao cho những ngành, lĩnh vực đặc thù của thành phố. Đồng thời, việc thu hút cũng tạo nguồn chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức có phẩm chất đạo đức và năng lực xuất sắc để tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo thành phố giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ, phát triển TPHCM đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Chính sách thu nhập mới nhằm thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt vào lĩnh vực thành phố có nhu cầu
Chính sách thu hút tài năng đặc biệt đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98 và nâng cao vị thế, vai trò của TPHCM là địa phương đi đầu trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, quy tụ nhân tài trong và ngoài nước.
UBND TPHCM đề xuất cho các cơ quan hành chính từ cấp huyện trở lên thuộc phạm vi quản lý của UBND TPHCM; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TPHCM; các tổng công ty, công ty, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý của UBND TPHCM được áp dụng chính sách của nghị quyết để thu hút.
Người được thu hút là chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt được thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ mục tiêu xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM thuộc các lĩnh vực được quy định.
UBND TPHCM đề xuất mức hỗ trợ ban đầu tối đa 100 triệu đồng (chỉ áp dụng một lần). Mức thu nhập hằng tháng từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng/người/tháng. Mức thu nhập khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ cá nhân được hưởng là 5% kinh phí ngân sách thành phố chi cho công trình, sản phẩm khoa học nhưng không thấp hơn 50 triệu đồng và không vượt quá 1 tỷ đồng.
Đối với các đề tài, đề án, công trình thực hiện theo nhóm thì tổng mức thu nhập khuyến khích là 5%, không thấp hơn 30 triệu đồng/người/công trình và tổng mức khuyến khích dành cho cả nhóm không quá 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, UBND TPHCM đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà ở tối đa 7 triệu đồng/người/tháng.
UBND TPHCM dự kiến tổng kinh phí thu hút một chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt khoảng 1,484 tỷ đồng/năm (trường hợp mỗi cá nhân có 1 công trình/năm; tổng ngân sách chi cho công trình là 2 tỷ đồng, cá nhân được hưởng 5% tương đương 100 triệu đồng).
Các lĩnh vực TPHCM thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt
1. Công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh.
2. Công nghiệp hỗ trợ.
3. Dịch vụ vận tải, kho bãi, dịch vụ cảng - hậu cần hàng hải và xuất nhập khẩu (logistics)
4. Công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành. (Bổ sung theo Quyết định 38/2020 ngày 30-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
5. Nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, tế bào gốc. (Bổ sung, mở rộng ra toàn bộ lĩnh vực “Nông nghiệp” nói chung).
6. Xây dựng và tổ chức quản lý, vận hành trung tâm tài chính của Thành phố
7. Xây dựng và quản lý hạ tầng hiện đại, gồm: xây dựng và vận hành hệ thống vận tải công cộng sức tải lớn, không gian ngầm, công trình phòng chống thiên tai, xử lý sự cố môi trường, quy hoạch và phát triển đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu.
8. Vật liệu mới, năng lượng tái tạo, sản xuất linh kiện điện tử cao cấp, công nghiệp vi mạch.
9. Công nghệ số, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, khoa học tính toán.
10. Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học xã hội và nhân văn.
11. Xây dựng, hoạch định chính sách công và quản lý nhà nước.
12. Dịch vụ công: giáo dục và y tế
13. Các lĩnh vực thu hút khác do HĐND TPHCM quyết định theo thẩm quyền.
 
NGÔ BÌNH (theo SGGP)