Thứ sáu, 1/12/2023, 14h47

TP.HCM: Nhiều trường học chưa thực hiện đầy đủ công khai thu chi tài chính

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu thông tin, sau kiểm tra nhận thấy nhiều trường học chưa thực hiện công khai đầy đủ trên cổng thông tin điện tử, trong đó có công tác thu chi tài chính.


Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có kết luận công tác kiểm tra cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số

Đầu năm học 2023-2024, Sở GD-ĐT TP.HCM đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra, khảo sát tại 6 cụm thi đua 2; 3; 4; 5; 9 và khối đơn vị trực thuộc, với 61/130 trường THPT, đơn vị trực thuộc và các phòng thuộc Sở, về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin, quá trình kiểm tra nhận thấy, hầu hết các đơn vị có cập nhật, công khai các thủ tục hành chính tại bảng tin nhà trường và trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Các đơn vị đều ứng dụng phần mềm quản lý học sinh, có cổng thông tin điện tử của trường và quy chế, quyết định phân công nhiệm vụ điều hành quản lý, khai thác, sử dụng trang thông tin điện tử…

Mặc dù vậy, theo ông Nguyễn Văn Hiếu, công tác kiểm tra cải cách hành chính tại các đơn vị được kiểm tra, khảo sát vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Việc ban hành kế hoạch của các đơn vị còn mang tính khái quát, chưa cụ thể, chưa đi vào thực tế hoạt động, một số nội dung còn chưa phù hợp với thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Nhiều đơn vị thực hiện phiếu khảo sát sự hài lòng của phụ huynh và học sinh chưa đầy đủ các tiêu chí của Sở GD-ĐT. Các đơn vị chưa có kế hoạch và phân công rà soát lại tất cả các văn bản hành chính do hiệu trưởng ban hành để phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước.

Đặc biệt, một số đơn vị chưa đảm bảo đủ định mức số tiết giảng dạy của hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng theo quy định và còn sử dụng các căn cứ pháp lý hết hiệu lực khi ban hành quyết định, chưa cập nhật dữ liệu cán bộ, giáo viên, nhân viên đầy đủ.

Về công tác tài chính, nhiều đơn vị chưa công khai và chưa thực hiện đúng các biểu mẫu hướng dẫn của Sở GD-ĐT về công bố công khai ngân sách và công khai tài sản công theo quy định. Các đơn vị chưa thực hiện 3 công khai đầy đủ trên cổng thông tin điện tử về: công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công khai thu chi tài chính.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, trong thời gian từ ngày 9 đến 12-1-2024, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ thực hiện công tác phúc tra về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2023 tại 2 trường là THPT Trần Hữu Trang và THPT Nguyễn Khuyến.

Yến Hoa