Thứ tư, 29/5/2024, 22h40

TP.HCM thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Tiểu ban.


Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030
 

Thành ủy TP.HCM vừa có Quyết định về thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiểu ban Văn kiện gồm 22 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Tiểu ban. Đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM làm Phó Trưởng Tiểu ban. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM làm Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Phó Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM kế hoạch chuẩn bị báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các văn kiện khác trình đại hội.

Tiểu ban Văn kiện có Tổ Biên tập giúp việc do Trưởng Tiểu ban đề xuất và Thường trực Thành ủy quyết định. Tổ Biên tập giúp Tiểu ban Văn kiện tổ chức nghiên cứu các chuyên đề có liên quan; trực tiếp soạn thảo, biên tập, tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII.

Tổ Biên tập được làm việc với các cấp, các ngành về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết, chuẩn bị dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng vừa có quyết định về thành lập Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổ Biên tập Văn kiện gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM là Tổ trưởng.

N.Trinh