Chủ nhật, 5/6/2022, 21h43

TP.HCM: Tuyên dương 254 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Chiều 5-6, Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác” năm 2022.


Giao lưu các gương thanh niên điển hình

Đây đều là những điển hình tiêu biểu, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua của tuổi trẻ thành phố, với những câu chuyện giản dị mà sâu sắc, những việc làm bình thường mà có sức truyền cảm hứng lớn lao.

Trong 254 gương “Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác” được tuyên dương có 45 gương nhận bằng khen; 209 gương nhận giấy chứng nhận của Thành đoàn.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Hồ Hải (Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM) khẳng định, cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay càng trở nên vô cùng quan trọng đối với mỗi thanh niên để hình thành nhận thức đúng đắn, lý tưởng sống cao đẹp, nâng cao năng lực tư duy, không ngừng rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.


Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác”

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong thế hệ trẻ và góp phần hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM, ông Hải mong các cá nhân được tuyên dương sẽ nỗ lực phấn đấu, tiếp tục học tập và là tấm gương lan tỏa sâu rộng trong xã hội, phát huy giá trị tư tưởng truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình của người dân thành phố, xây dựng nếp nghĩ, lối sống, văn hóa ứng xử, làm nên những nét đặc trưng của người dân thành phố mang tên Bác.

Hồ Trinh