Thứ sáu, 1/12/2023, 16h41

TP.HCM tuyên dương 96 đảng viên tiêu biểu cấp thành phố

Sáng 1-12, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị biểu dương 96 đảng viên tiêu biểu cấp thành phố.


Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê tặng hoa và chúc mừng các đảng viên được tuyên dương

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chúc mừng 96 đảng viên tiêu biểu cấp thành phố đại diện cho hơn 258.760 đảng viên Đảng bộ thành phố và cảm ơn sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp của các đồng chí đảng viên tiêu biểu.

“Các đồng chí đảng viên tiêu biểu thuộc các cơ quan, đơn vị ở nhiều lĩnh vực, chuyên môn khác nhau, đã luôn hết lòng, hết sức, ngày đêm tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền TP ngày càng vững mạnh”, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh; và ông mong muốn, các đồng chí đảng viên được tuyên dương không được chủ quan, tự mãn mà phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là tấm gương để mọi người noi theo.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, Đảng bộ thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập, điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện; từ đó xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Để đạt được kết quả tốt nhất, trước hết là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, đặc biệt là của các đồng chí đảng viên tiêu biểu. Từ các đồng chí sẽ có sự lan tỏa đến các cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn vững vàng, sâu sát thực tiễn, lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân, từ đó đề xuất các cấp ủy, chính quyền các cấp có những quyết sách phù hợp thực tế khách quan với nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thời gian tới, Đảng bộ thành phố có nhiều nhiệm vụ quan trọng, cả hệ thống chính trị thành phố đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, tổ chức thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là giai đoạn phải tăng cường tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, chương trình đột phá, kế hoạch thực hiện.

Để nghị quyết, chủ trương của Đảng thật sự đi vào cuộc sống; góp phần cùng Đảng bộ thành phố đạt mục tiêu đã đề ra, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị trong thời gian tới, Thành ủy Thủ Đức, quận ủy, huyện ủy, các đảng ủy cấp trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Đảng, thường xuyên có giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cấp ủy, đảng viên gắn liền với quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo động lực mới, phát huy tính tự quản, tinh thần làm chủ của nhân dân; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung.

Quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy luôn mong nhận được ý kiến góp ý, đề xuất, hiến kế của các đồng chí đảng viên tiêu biểu về những giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thường xuyên quan tâm, nhắc nhở đảng viên trẻ, quần chúng ưu tú trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, hướng đến chăm lo lợi ích của nhân dân.

“Ban Thường vụ Thành ủy luôn dành những tình cảm biết ơn và trân trọng nhất đối với các đồng chí đảng viên tâm huyết, thầm lặng góp sức cho sự phát triển chung của thành phố. Chúng ta tiếp tục cần có nhiều hơn nữa những cá nhân cống hiến và hy sinh để cùng phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người thành phố, trong đó có xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xây dựng môi trường, điều kiện để phát triển nhân cách, đạo đức, hình thành nét văn hóa của người dân thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; vì mục tiêu xây dựng và phát triển TP.HCM với phương châm: “TP.HCM vì cả nước - cả nước vì TP.HCM”, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

N.Trinh