Thứ ba, 14/3/2023, 10h50

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố cách tính điểm xét tuyển năm 2023

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã công bố cách thức tính điểm xét tuyển cho phương thức xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí trong năm 2023.

Trong đó, 2 phương thức xét tuyển học sinh giỏi và quá trình học tập theo tổ hợp môn, trường sử dụng kết hợp nhiều tiêu chí khác nhau. Tổng điểm xét tuyển từng phương thức được quy đổi từ nhiều tiêu chí khác nhau.

Trong đó, phương thức xét tuyển học sinh giỏi, điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 4 tiêu chí theo thang điểm 100, cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Các tiêu chí gồm: điểm trung bình học lực năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12; chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, giải thưởng kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh thành; học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu.

Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của phương thức xét tuyển học sinh giỏi như bảng sau:

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố cách tính điểm xét tuyển năm 2023 - Ảnh 2.

Trong tất cả chương trình đào tạo, thí sinh được xét bình đẳng theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự nguyện vọng đăng ký (trừ trường hợp quy định tại nội dung tiêu chí phụ trong xét tuyển của phương thức xét tuyển học sinh giỏi). Nếu thí sinh đã trúng tuyển 1 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp theo.

Tiêu chí phụ trong xét tuyển phương thức xét tuyển học sinh giỏi theo thứ tự như sau: Điểm trung bình môn toán học kỳ 1 lớp 12; Điểm trung bình môn tiếng Anh học kỳ 1 lớp 12; Thứ tự nguyện vọng.

Đối với phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn, điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 4 tiêu chí theo thang điểm 100, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

Các tiêu chí quy đổi điểm gồm: điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12; chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, giải thưởng kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh thành; là học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu.

Bảng điểm quy đổi các tiêu chí phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn như bảng sau:

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố cách tính điểm xét tuyển năm 2023 - Ảnh 3.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố cách tính điểm xét tuyển năm 2023 - Ảnh 4.

Tiêu chí phụ trong xét tuyển phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn theo thứ tự như sau: điểm trung bình môn toán học kỳ 1 lớp 12; điểm trung bình môn tiếng Anh học kỳ 1 lớp 12; thứ tự nguyện vọng.

Nguyên tắc xét tuyển

Theo quy định của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, các phương thức (xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế; xét tuyển học sinh giỏi; xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn; xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực), thí sinh đăng ký tối đa 2 nguyện vọng/phương thức cho tất cả chương trình đào tạo (tại cơ sở TP.HCM (KSA), phân hiệu Vĩnh Long (KSV)), sắp xếp nguyện vọng từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Riêng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và phương thức xét tuyển thẳng thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh có thể đăng ký nhiều phương thức khác nhau trong cùng 1 mã tuyển sinh (KSA hay KSV). Trường hợp thí sinh trúng tuyển 1 chương trình đào tạo nhiều phương thức xét tuyển sớm, trường xác định 1 phương thức trúng tuyển duy nhất của thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: phương thức xét tuyển thẳng; phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế; phương thức xét tuyển học sinh giỏi; phương thức xét tuyển tổ hợp môn; phương thức xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 1 năm 2023.

Theo Hà Ánh/TNO