Thứ hai, 20/5/2024, 21h23

Xử phạt trang điện tử tổng hợp Cafeland.vn

Số tiền xử phạt là 25 triệu đồng; đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng đối với trang thông tin điện tử tổng hợp https://cafeland.vn trong thời gian là 3 tháng.


Trang điện tử tổng hợp Cafeland.vn 

Ngày 20-5, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 13/QĐ-XPHC đối với hành vi trích dẫn không chính xác, nguyên văn nguồn tin chính thức theo quy định với số tiền là 25 triệu đồng; đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng đối với trang thông tin điện tử tổng hợp https://cafeland.vn trong thời gian là 3 tháng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20-5-2024.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 5742/QĐ-UBND ngày 20-12-2023 của UBND TP.HCM về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thanh tra năm 2024 của toàn ngành thanh tra TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã triển khai đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp thông tin trên mạng Internet của Công ty Cổ phần Tiếp thị Thịnh Phát.

Theo nội dung kết luận thanh tra, thì trong thời kỳ thanh tra, hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp https://cafeland.vn có dấu hiệu “báo hóa” theo tiêu chí nhận diện tại Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 22-7-2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã trích dẫn không nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Báo chí năm 2016.

Để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cũng đã tổng hợp và chuyển hồ sơ cho Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, xử lý đối với một số tạp chí về lĩnh vực bất động sản có dấu hiệu không đúng với tôn chỉ, mục đích ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí.

N.Trinh