Thứ năm, 11/4/2024, 16h08

Bảo vệ luận án tiến sĩ về “Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp tối ưu cân bằng giàn khoan tự nâng”

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho  nghiên cứu sinh Trần Tiến Đạt với đề tài: “Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp tối ưu cân bằng giàn khoan tự nâng.”

Nghiên cứu sinh Trần Tiến Đạt

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã số: 9520116

Người hướng dẫn khoa học thứ nhất: TS. Lê Văn Vang

Người hướng dẫn khoa học thứ hai:   PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

Thời gian: 08g30 ngày 04 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

TTDV