LIÊN HỆ ĐẶT BÁO - PHÒNG PHÁT HÀNH:

- Địa chỉ: 300 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

- Điện thoại: (028) 3932 5306

- Fax: (028) 3932 2717