PHÒNG QUẢNG CÁO:

- Địa chỉ: 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. HCM.

- Điện thoại: (028) 3930 2919

- Di động: 0903 870 779 - 0902 870 779

- Fax: (028) 3930 2919

- Email: quangcao@giaoduc.edu.vn