Thứ hai, 6/2/2023, 14h05

Trường có liên kết nước ngoài chỉ được nhận dưới 50% học sinh Việt Nam

Tỷ lệ học sinh Việt Nam được phép học chương trình liên kết nước ngoài được quy định như thế nào trong các trường ngoài công lập?

Ngày 6.2, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai những quy định về hoạt động giáo dục đối với các trường ngoài công lập như tỷ lệ học sinh Việt Nam, học phí… sau khi được cấp phép hoạt động.

Ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, thông tin về quy định đối với trường phổ thông loại hình tư thục có nhiều cấp học, trường có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể, sau thời hạn 2 năm kể từ ngày quyết định cho phép thành lập có hiệu lực nếu nhà trường không hoạt động giáo dục thì Sở GD-ĐT báo cáo UBND TP.HCM ban hành quyết định hủy bỏ quyết định thành lập trường.

Với những trường đã có giấy phép hoạt động, nhà trường phải đảm bảo cơ cấu tổ chức, bao gồm hội đồng trường, ban kiểm soát, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật... theo đúng yêu cầu nhiệm vụ của trường phổ thông tư thục có giảng dạy học sinh Việt Nam. Nhà trường tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, đạt trình độ đào tạo, chuẩn nghề nghiệp phù hợp với từng cấp học.

Ông Dũng nêu rõ, nhà trường phải đảm bảo tổ chức dạy học đúng với chương trình được cấp phép đối với học sinh Việt Nam. Việc tổ chức hoạt động giáo dục cần đúng địa chỉ ghi trong quyết định cho phép hoạt động của giám đốc Sở GD-ĐT, treo bảng tên trường đúng tên được ghi trong quyết định cho phép thành lập của UBND TP.HCM.

Bên cạnh đó, ông Dũng lưu ý, khi có nhu cầu liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài thì nhà trường chỉ được triển khai sau khi nhận quyết định phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp do Bộ GD-ĐT cấp và quyết định phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài do Sở GD-ĐT TP.HCM cấp. Trong đó, số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài tại cơ sở giáo dục đó.

Đối với công tác tuyển sinh, bên cạnh quy định về tỷ lệ học sinh Việt Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tư thục phải thực hiện theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Sở, phòng GD-ĐT các quận, huyện (nếu có). Việc thực hiện thu phí, quản lý và sử dụng học phí theo quy định của nhà nước.

Các cơ sở phải công khai cam kết chất lượng giáo dục; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; công khai mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng tháng (học kỳ hoặc năm học) và dự kiến cho các năm học tiếp theo.

Khi có những thay đổi về một trong những nội dung được cấp phép như địa điểm, pháp nhân, chương trình giảng dạy, chương trình liên kết nước ngoài có quy định tỷ lệ học sinh Việt Nam... nhà trường phải thực hiện hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung cấp phép.

Theo Bích Thanh/TNO