Thứ sáu, 24/5/2024, 11h27

Trường ĐH cảnh báo nguy cơ buộc thôi học với sinh viên học và thi hộ

Phát hiện khoảng 20 trường hợp sinh viên có hành vi điểm danh hộ, học hộ, làm bài hộ và thi hộ nên một trường ĐH tại TP.HCM phát cảnh báo với sinh viên toàn trường.

Nhiều sinh viên liên quan học hộ, thi hộ có thể bị buộc thôi học

Ngày 24.5, Trường ĐH Công thương TP.HCM ban hành cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên.

Cảnh báo này được ban hành xuất phát từ thực tế nhà trường đã phát hiện và đang xử lý nhiều trường hợp sinh viên có hành vi điểm danh hộ, học hộ, làm bài hộ và thi hộ trong thời gian qua.

"Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng quy chế đào tạo tín chỉ và quy chế công tác sinh viên của trường cũng như các quy định pháp luật có liên quan khác, gây ra nhiều dư luận tiêu cực và ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường", thông báo do Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TP.HCM ký.

Do đó, để ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm khắc những hành vi nêu trên, nhà trường đề nghị các đơn vị chức năng và sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định điểm danh trên các lớp học phần, đúng quy trình tổ chức kiểm tra và thi kết thúc học phần, đối chiếu thông tin trên phần mềm thi, căn cước công dân, thẻ sinh viên người dự thi.

Khi phát hiện có dấu hiệu liên quan đến các hành vi đi học và điểm danh hộ, học hộ, làm bài hộ và thi hộ nêu trên, giảng viên và sinh viên gửi thông tin về trường để ghi nhận và xử lý theo quy định.

Chia sẻ thêm về cảnh báo này, thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho biết thời gian gần đây trường phát hiện gần 20 trường hợp có liên quan đến hành vi học hộ và thi hộ. Nhà trường vẫn đang trong quá trình xử lý, nhiều trường hợp có khả năng bị buộc thôi học.

Sao chép tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp cũng có thể bị buộc thôi học

Trong quy định về các hành vi sinh viên không được làm ban hành năm 2023 của Trường ĐH Công thương TP.HCM, có một nội dung liên quan đến các hành vi trên. Cụ thể, sinh viên không được "gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác".

Trường cũng quy định hình thức xử lý kỷ luật sinh viên khi có hành vi vi phạm học hộ, làm bài hộ và thi hộ. Trong đó, với hành vi học hộ thì người nhờ học hộ và người đi học hộ đều bị xử lý. Vi phạm lần đầu, người nhờ học hộ bị nhận điểm 0 học phần đó, đưa ra hội đồng kỷ luật xử lý theo mức từ khiển trách đến cảnh cáo toàn trường.

Người đi học hộ cũng bị đưa ra hội đồng kỷ luật xử lý theo mức từ khiển trách đến cảnh cáo toàn trường nếu là sinh viên trường; hoặc phối hợp các đơn vị liên quan đưa ra hội đồng kỷ luật xử lý theo quy định nếu không là sinh viên trường. Nếu vi phạm lần 2 trong toàn khóa học, người nhờ học hộ ngoài việc bị điểm 0 học phần còn bị đưa ra hội đồng kỷ luật xử lý theo hình thức đình chỉ học tập có thời hạn, gửi thông báo về địa phương và gia đình. Người học hộ cũng có mức xử lý tương tự, trường hợp không phải sinh viên có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Trường hợp thi, kiểm tra hộ hoặc nhờ người thi kiểm tra hộ; làm hộ, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp có mức xử lý cao hơn. Ngay lần đầu vi phạm, sinh viên có thể bị đưa ra hội đồng kỷ luật xử lý mức đình chỉ học tập có thời hạn. Vi phạm lần 2 trong toàn khóa học sẽ bị buộc thôi học, gửi thông báo về địa phương và gia đình.

Mức xử lý nặng hơn với người vi phạm trong trường hợp tổ chức học, thi, kiểm tra hộ; tổ chức làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp là buộc thôi học, gửi thông báo về địa phương và gia đình ngay lần đầu vi phạm.

Theo Hà Ánh/TNO