Thứ hai, 15/11/2021, 10h39

Trường Trung cấp Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh đạt mô hình văn hóa ứng xử tiêu biểu năm 2021

Vừa qua, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐTB&XH tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết quá trình thực hiện đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025” và biểu dương mô hình văn hóa tiêu biểu năm 2021. Trong đó, khối các trường trung cấp có duy nhất một đại diện là Trường Trung cấp Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, với mô hình “Nâng cao văn hoá tự học từ văn hoá đọc trong thời đại kỷ nguyên số”.

Thực hiện mô hình “Nâng cao văn hoá tự học từ văn hoá đọc trong thời đại kỷ nguyên số” từ năm 2018, đơn vị này đã ban hành quy tắc ứng xử trong toàn trường và chính thức phát động từ năm 2019.

Mô hình đã đề cập, nâng cao được các giá trị tự thân của sách vở, tài liệu đến hoạt động dạy-học và đời sống con người; giúp giáo viên và học viên nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng, tính quyết định của việc “tự đọc” đến hoạt động “tự học”, “tự nghiên cứu” suốt đời của mỗi bản thân; thúc đẩy, nâng cao hoạt động đổi mới phương pháp dạy, học và nghiên cứu khoa học đặc biệt trong thời đại kỷ nguyên số 4.0 hiện nay.

Ứng dụng thành công mô hình, chỉ trong giai đoạn ngắn, kể từ khi thực hiện mô hình 2018-2021, đội ngũ thầy cô giáo Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo đưa nhà trường ngày càng phát triển, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm có việc làm đúng chuyên môn trên 95%, năm 2019 trường nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân Tp.HCM. Cũng trong giai đoạn này, Nhà trường có 04(bốn) bài báo nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế, 20(hai mươi) bài đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và 01(một) bài được đăng trên kỷ yếu, hội thảo trong nước.

V.Vinh