Thứ năm, 11/4/2024, 15h19

Xây dựng đề thi cần hiểu đúng yêu cầu chương trình mới

Cách tiếp cn ca chương trình ng văn 2018 rt khác vi chương trình truyn thng. Nhìn vào chương trình truyn thng ngưi ta thy ngay là mi lp dy nhng tác phm, tác gi, nhng đơn v tiếng Vit nào... Trong khi nhìn vào chương trình 2018 ch thy nêu mi lp cn đt đưc yêu cu nào v năng lc đc hiu, viết và nói - nghe; không thy nêu tên các tác phm, tác gi c th cn hc cho mi lp.


Hc sinh THCS ti TP.HCM thi văn hay ch tt (nh minh ha). Ảnh: Y.H

Chương trình truyền thống là chương trình nội dung (nêu nội dung học sinh cần học), còn chương trình 2018 là chương trình năng lực (nêu năng lực học sinh cần có). Nếu không nghiên cứu và tiếp cận chương trình các nước tiên tiến, sẽ thấy khó hiểu và vô lý.

Cách đây 5-6 năm, trong hội thảo về chương trình 2018, có ông giáo sư rất hào hứng phê phán: Chương trình này hỏng nặng, phải dỡ ra, làm lại... vì không nêu được mỗi lớp dạy cái gì. Nhà thơ Hữu Thỉnh (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam lúc ấy), sau khi nghe tôi giới thiệu chương trình ngữ văn 2018, cũng nói: Đây không phải chương trình văn vì chẳng thấy nêu dạy tác phẩm gì... Tôi chỉ cười và nói: Trong lĩnh vực làm thơ thì tôi không đáng là học trò của anh, nhưng về chương trình văn trong nhà trường chắc chắn tôi có nghiên cứu và hiểu hơn, giỏi hơn anh. Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng chỉ cười, không nói gì, nhưng chắc rất bực. Đó là chuyện đã cũ.

Còn bây giờ, khi chương trình đã triển khai được 5-6 năm, tôi vẫn nhận được câu hỏi của giáo viên về chương trình, liên quan đến việc làm ma trận đề kiểm tra môn ngữ văn cuối kỳ, cuối năm, cuối cấp... Băn khoăn chung của giáo viên là ra đề cần dựa vào yêu cầu của chương trình, nhưng đọc chương trình thì lúng túng, chưa rõ mỗi lớp phải kiểm tra, đánh giá năng lực đọc hiểu qua những thể loại và kiểu văn bản nào? Tôi xin làm rõ như sau:

Thứ nhất, yêu cầu đọc hiểu trong chương trình mỗi lớp với mỗi loại văn bản (văn học, nghị luận và thông tin) đều được nêu với 4 mục: a) đọc hiểu nội dung; b) đọc hiểu hình thức; c) liên hệ, so sánh, kết nối; d) đọc mở rộng. Để làm ma trận cho bài kiểm tra cuối kỳ, cuối năm, trước hết giáo viên cần chú ý mục b) đọc hiểu hình thức. Vì chính mục này chương trình quy định các thể loại và kiểu văn bản cần dạy cho học sinh cách đọc hiểu. Ví dụ: Với lớp 8, có yêu cầu: “Nhận biết được một số yếu tố của truyện cười, truyện lịch sử như cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ” thì nghĩa là có thể kiểm tra về truyện cười, truyện lịch sử.

Thứ hai, cần lưu ý, về thể loại văn bản, chương trình quy định: Mỗi lớp đều phải học truyện và thơ nói chung (không phân biệt thể loại, tiểu loại). Ngoài thơ và truyện nói chung, chương trình mỗi lớp có thêm một số thể loại quen thuộc của văn học. Ví dụ, với chương trình lớp 8: Về đọc truyện, bên cạnh truyện cười và truyện lịch sử như trên đã nêu, chương trình còn có yêu cầu: “Nhận biết và phân tích được cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa tuyến”. Đây chính là yêu cầu cho truyện nói chung, không phân biệt tiểu loại hay thời kỳ mà chỉ cần chú ý những văn bản có cốt truyện đơn tuyến và đa tuyến. Về thơ, bên cạnh yêu cầu: “Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt luật Đường...”, chương trình còn có yêu cầu: “Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc”. Yêu cầu sau chính là yêu cầu về thơ nói chung; không phân biệt tiểu loại hay thời kỳ, giai đoạn nào mà chỉ chú ý những bài thơ có từ ngữ, hình ảnh, bố cục và mạch cảm xúc rõ ràng, độc đáo... để dạy cho học sinh cách đọc thơ nói chung.

Chương trình truyn thng là chương trình ni dung (nêu ni dung hc sinh cn hc), còn chương trình 2018 là chương trình năng lc (nêu năng lc hc sinh cn có). Nếu không nghiên cu và tiếp cn chương trình các nưc tiên tiến, s thy khó hiu và vô lý.


Theo tác gi
, hình như nhiu giáo viên vn chưa hiu đúng chương trình ng văn 2018 (nh minh ha). Ảnh: Y.H

Thứ ba, khi làm ma trận đề kiểm tra, đánh giá cho một lớp nào đó, người ra đề cần chú ý cả 2 loại: Truyện, thơ nói chung và thể loại truyện, thơ đặc thù được nêu rõ tên thể loại ở chương trình mỗi lớp. Không phải chỉ có thể loại nêu rõ tên mới là thể loại cần kiểm tra. Ví dụ, với lớp 9, để xây dựng ma trận cho kỳ thi cuối năm hoặc vào lớp 10, ngoài các thể loại đặc thù như truyện thơ Nôm, truyện truyền kỳ, truyện trinh thám..., còn cần chú ý cả truyện nói chung, trong đó có truyện hiện đại (truyện ngắn hoặc trích đoạn tiểu thuyết). Tương tự như vậy, ngoài các thể loại như thơ song thất lục bát, thơ tám chữ (do tích hợp với yêu cầu tập làm thơ 8 chữ ở phần viết) còn có thơ nói chung trong đó có thơ tự do hoặc các thể thơ khác nhau, miễn là tập trung làm rõ yêu cầu “Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ...”.

Thứ tư, cũng giống như các tác giả sách giáo khoa nêu các câu hỏi hướng dẫn học sinh đọc hiểu mỗi văn bản; sau khi xác định các thể loại cần kiểm tra trong từng lớp, giáo viên khi ra đề cần cài đặt các yêu cầu “đọc hiểu nội dung” và “liên hệ, kết nối, mở rộng” đã nêu trong chương trình thành các câu hỏi kiểm tra năng lực đọc hiểu. Ví dụ, đề lớp 8, sau khi đưa văn bản ngữ liệu là một đoạn/bài thơ, thì nêu câu hỏi đọc hiểu xoay quanh yêu cầu: “Nhận biết và phân tích tình cảm, cảm xúc... của người viết thể hiện qua văn bản”. Đây chính là một yêu cầu đọc hiểu nội dung; hoặc câu hỏi từ yêu cầu “liên hệ, kết nối, mở rộng” như: “Nêu những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc bài thơ”... Tóm lại, khi nêu các câu hỏi đọc hiểu văn bản văn học theo một thể loại nào đó, giáo viên cần chú ý cả 3 yêu cầu cần đạt nêu trong chương trình, trừ yêu cầu đọc mở rộng. Yêu cầu này chỉ nhằm khuyến khích học sinh đọc thêm ở nhà. Văn bản nghị luận và văn bản thông tin cũng như vậy.

Những điều tôi nêu trên không có gì khó hiểu, nếu giáo viên đã được giới thiệu, bồi dưỡng về chương trình. Nhưng thực tế cho thấy, hình như nhiều giáo viên vẫn chưa hiểu đúng chương trình ngữ văn 2018. Đây là vấn đề rất đáng quan tâm, vì chương trình mới là cơ sở pháp lý quan trọng nhất để thực hiện dạy học, trong đó có kiểm tra đánh giá.

PGS.TS Đ Ngc Thng