Thứ sáu, 4/3/2022, 09h32

11 nhóm nhiệm vụ giáo dục trọng tâm năm 2022

Năm 2022, ngành giáo dc tiếp tc thc hin công cuc đi mi căn bn, toàn din giáo dc - đào to theo tinh thn Ngh quyết 29 và Ngh Quyết Đi hi Đng ln th XIII; trong đó, B GD-ĐT ưu tiên trin khai 11 nhóm nhim v trng tâm.

Cụ thể, 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm này như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo ứng phó với dịch Covid-19, củng cố chất lượng, khắc phục các tác động của dịch bệnh đối với ngành giáo dục. Trong đó, hoàn thiện chiến lược ứng phó toàn diện với dịch bệnh của ngành giáo dục. Tham mưu Chính phủ có giải pháp quyết liệt để chỉ đạo các địa phương mở cửa trường học đón học sinh quay trở lại trường; các cơ sở giáo dục ĐH xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đưa sinh viên sớm quay trở lại trường học; đồng thời tăng cường bù đắp kiến thức, kỹ năng, củng cố chất lượng đào tạo cho học sinh, sinh viên, học viên.

2. Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục - đào tạo; rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng quản lý Nhà nước của Bộ nhằm khắc phục những điểm thiếu sót, những lỗ hổng...

3. Triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10; nâng cao chất lượng biên soạn, thẩm định và lựa chọn sách giáo khoa đối với lớp 4, lớp 8, lớp 11; tổ chức kiểm tra, đánh giá và phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 3, lớp 7, lớp 10, sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số; tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 như chuẩn bị đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

4. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022 đảm bảo ổn định, phù hợp với tình hình dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và đổi mới giáo dục ĐH. Các trường ĐH tiếp tục củng cố, phát triển các trung tâm khảo thí để tăng cường, góp sức cùng với ngành triển khai đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.

5. Ban hành và triển khai thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030, tầm nhìn 2045. Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện khung chiến lược phát triển giáo dục ĐH; quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục ĐH và CĐ sư phạm giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và quy hoạch mạng lưới các trường chuyên biệt.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện tự chủ ĐH; hỗ trợ kịp thời các cơ sở giáo dục - đào tạo khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; tăng cường giải pháp phát triển khoa học, công nghệ; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục ĐH.

7. Tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục - đào tạo; xây dựng hạ tầng học tập quốc gia; xây dựng kho học liệu số; tăng cường các điều kiện đảm bảo và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học trực tuyến.

8. Phối hợp với Bộ Nội vụ từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại các địa phương.

9. Ưu tiên phát triển giáo dục - đào tạo nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân tộc thiểu số, người sống ở miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng như các đối tượng chính sách khác.

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong ngành.

11. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên.

V.Ngân