Thứ năm, 21/3/2024, 16h26

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Theo thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước sẽ giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.


Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Ngày 21-3, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy định của pháp luật có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Thông báo số 165/TB-UBTVQH15 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 21-3-2024 cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ 2021-2026, bà Võ Thị Ánh Xuân được phân công giữ quyền Chủ tịch nước. Tháng 1-2023, bà giữ quyền Chủ tịch nước trong hơn một tháng từ lúc Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho đến khi bầu ông Võ Văn Thưởng đảm nhiệm cương vị.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, 54 tuổi, cử nhân Sư phạm Hóa học, thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, quê huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 12, 13 (khóa 11 dự khuyết); đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Theo baochinhphu.vn