Thứ bảy, 17/10/2020, 16h06

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc

Chiều nay (17-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc.


Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP cho đến khi kết thúc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM công bố kết luận của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Kết luận nêu rõ, trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ùy TP.HCM, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị TP.HCM: Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến khi kết thúc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Quang cảnh Đại hội ngày 17-10

Theo kế hoạch, chiều tối nay, Đại hội sẽ công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XI và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI.

T.Anh - N.Trinh