Thứ tư, 28/7/2021, 15h14

Chênh lệch điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp sử, tiếng Anh còn cao

Kết quả học tập các môn tiếng Anh và lịch sử của học sinh còn hạn chế; quá trình kiểm tra, đánh giá trong trường phổ thông có phần “rộng” hơn dẫn tới độ chênh giữa trung bình điểm học bạ lớp 12 và trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT cao hơn các môn khác.


Hướng dẫn thí sinh kiểm tra, điều chỉnh sai sót thông tin trước khi dự thi tốt nghiệp THPT 2021

Bộ GD-ĐT vừa công bố báo cáo so sánh trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn của từng địa phương. Trong đó, có lý giải nguyên nhân chênh lệch cao giữa trung bình điểm học bạ lớp 12 và trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 đối với môn sử, tiếng Anh.

Kiểm tra đánh giá môn sử, tiếng Anh ở trường phổ thông chưa sát

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, về cơ bản, trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn học có sự tương đồng và khoảng cách được thu hẹp hơn so với năm 2020.

Nhiều môn ở nhiều tỉnh/thành phố có chênh lệch chỉ trên dưới 1 điểm. Điều đó cho thấy việc dạy học, kiểm tra, đánh giá ở các trường phổ thông về cơ bản đáp ứng yêu cầu đánh giá đúng năng lực của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.

Cụ thể, trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 của hầu hết các môn thấp hơn trung bình điểm học bạ lớp 12. Riêng môn Giáo dục công dân có điểm trung bình thi tốt nghiệp cao hơn điểm trung bình học bạ lớp 12 ở hầu hết các tỉnh/thành phố.

Đối với các môn có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 còn thấp như tiếng Anh, lịch sử, mức chênh lệch giữa điểm học bạ và điểm thi có phần cao hơn các môn khác. Điều đó có nghĩa, việc dạy học và kiểm tra, đánh giá trong trường phổ thông chưa tương đồng với thi tốt nghiệp THPT. Qua đó cho thấy, kết quả học tập môn tiếng Anh và môn lịch sử của học sinh còn hạn chế; quá trình kiểm tra, đánh giá các môn này trong trường phổ thông có phần “rộng” hơn. Đây là lý do dẫn tới độ chênh giữa trung bình điểm học bạ lớp 12 và trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh, lịch sử cao hơn các môn khác.

Cần điều chỉnh việc dạy học, kiểm tra, đánh giá

Cũng qua báo cáo của Bộ, chênh lệch giữa trung bình điểm học bạ lớp 12 và trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT ở môn sinh của thí sinh cả nước cũng khá cao, tới 2 điểm. Trong đó, Hà Nội chênh tới 3,1 điểm; Bắc Ninh chênh tới 2,9 điểm; Hưng Yên chênh 2,7 điểm; Nghệ An, Long An, Hải Phòng chênh 2,6 điểm; Quảng Ninh, Phú Yên chênh 2,5 điểm; Thanh Hóa, Đà Nẵng chênh 2,3 điểm…

Ở môn Toán, mức chênh lệch giữa trung bình điểm học bạ lớp 12 và trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh cả nước là 0,8 điểm. Trong khi đó, một số tỉnh phía Bắc có mức chênh lệch cao hơn cả nước, như: Hòa Bình, Hà Giang có mức chênh tới 1,6 điểm; Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La có mức chênh 1,3 điểm…

Từ kết quả thi tốt nghiệp THPT và đối sánh trung bình điểm thi với trung bình điểm học bạ lớp 12, Bộ cho rằng nếu môn nào, ở tỉnh nào kết quả còn thấp và có sự chênh lệch lớn thì cần tiếp tục điều chỉnh việc dạy học để nâng cao chất lượng. Đồng thời, sở GD-ĐT và các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đó cần điều chỉnh việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học bảo đảm sát hơn với năng lực của học sinh.

Mê Tâm