Thứ ba, 15/9/2020, 20h38

Học phí buổi 2 cao nhất 300.000 đồng

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận tại các đơn vị, cơ sở GD trực thuộc cho năm học 2020-2021. Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị phải thỏa thuận, thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh (PHHS) để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức hoạt động GD ngay từ đầu năm học.

Cụ thể, các khoản thu theo thỏa thuận được quy định theo các mức: Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày không quá 150.000 đồng đối với bậc tiểu học, 200.000 đồng đối với THCS, 300.000 đồng đối với THPT; Tiền tổ chức phục vụ và quản lý bán trú không quá 400.000 đồng/tháng đối với bậc mầm non, 250.000/tháng đối với tiểu học, THCS, THPT.

Tiền vệ sinh bán trú không quá 50.000 đồng/tháng đối với các bậc học; Tiền thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú không quá 450.000 đồng/năm đối với bậc mầm non và 200.000 đồng/năm đối với tiểu học, THCS, THPT; Tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng theo Nghị quyết 04 năm 2017 của HĐND TP không quá 40.000 đồng đối với bậc mầm non; Tiền tổ chức phục vụ ăn sáng phải thỏa thuận với PHHS.

Đối với các khoản thu của trường tiên tiến và các đơn vị tự chủ (không bao gồm các khoản thu hộ, chi hộ, thu thỏa thuận như chương trình tiếng Anh tích hợp, tổ chức phục vụ bán trú theo nhu cầu người học…) tại 3 trường THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Du và THPT Nguyễn Hiền là 1.500.000 đồng/tháng; Trường Mầm non Nam Sài Gòn và Trường THPT Nam Sài Gòn tiếp tục thực hiện theo mức thu hiện hành cho đến khi được UBND TP phê duyệt đề án tự chủ. Theo đó, mức thu đối với các bậc nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học là 400.000 đồng/tháng; THCS và THPT là 600.000 đồng/tháng.

Trên cơ sở khung thu và các nội dung thu đã quy định, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu của PHHS để xây dựng dự toán thu - chi cho từng nội dung thu thỏa thuận, làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế năm học. Các khoản thu phải được thống nhất với PHHS trước khi thực hiện; giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.

N.Trinh